Μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικότητας της αγοράς της Κοζάνης χωρίς να απαιτηθούν ίδια κεφάλαια από τα Εμπορικά Καταστήματα ανοίγει η υποβολή συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα OPENMALL

3 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης στοχεύουν στην αναβάθμιση του Εμπορικού Κέντρου της Κοζάνης, μέσω της υποβολής πρότασης για συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα OPENMALL (Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου) του ΕΠΑνΕΚ.
Μια πρόταση αναπτυξιακού χαρακτήρα, που θα δώσει την ευκαιρία να επενδυθούν περίπου 1,9εκ. ευρώ στην Κοζάνη, με μηδενική χρήση ίδιων κεφαλαίων του Δήμου ή των ιδιοκτητών εμπορικών καταστημάτων, ώστε να αναδειχτεί η αγορά του κέντρου δίνοντας μια μοναδική ταυτότητα, η οποία θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής και την εμπορικότητα της.
Τη Δευτέρα το βράδυ στο Κοβεντάρειο, σύμφωνα με όσα ορίζει η διαδικασία του προγράμματος, παρουσιάστηκε η προμελέτη που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση και σε περίπτωση έγκρισης θα εξειδικευτεί με την τελική αρχιτεκτονική μελέτη, που θα προκύψει μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση με τους συμμετέχοντες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η μελέτη είναι η συγκέντρωση ικανού αριθμού συμμετεχόντων καταστημάτων. Σήμερα και αύριο μέλη του Εμπορικού Συλλόγου θα επισκεφθούν όλα τα εμπορικά καταστήματα της ζώνης παρέμβασης ώστε να ενημερώσουν για την προμελέτη και να συγκεντρώσουν αυτές τις συμμετοχές.
Σημειώνουμε πως σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ικανού αριθμού συμμετοχών σε κάποια οδό, θα υπάρξει αλλαγή στη ζώνη παρέμβασης και ανακατανομή των χρηματικών ποσών.
Αξίζει να τονιστεί επίσης πως μετά την υποβολή της πρότασης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν οδοί ή εμπορικά καταστήματα που δεν συμμετείχαν κατά την αρχική αίτηση.
To πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και η μεγάλη συμμετοχή εμπορικών καταστημάτων θα συμβάλλει καθοριστικά στην έγκριση της συμμετοχής.
Βασικά στοιχεία της δράσης:
Τo Πρόγραμμα «Ανοιχτά Εμπορικά Κέντρα» είναι 100% επιδοτούμενο και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και Εμπορικούς Συλλόγους/Επιμελητήρια να συνεργαστούν και να αναβαθμίσουν εμπορικούς δρόμους που βρίσκονται σε δίκτυα πεζοδρόμων & οδούς ήπιας κυκλοφορίας, αναδεικνύοντας την αγορά του κέντρου και δίνοντας ταυτότητα στην πόλη τους.
Ειδικότερα στη δράση :
– Ο Δήμος χρηματοδοτείται με επιδότηση 100% και το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

– Ο Εμπορικός Σύλλογος χρηματοδοτείται 100% και θα διαχειριστεί εκ μέρους των επιχειρήσεων, που θα μετέχουν ένα ποσό το οποίο αθροίζει έως 2.000 ευρώ για κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση και έως 400.000 € συνολικά. Να σημειώσουμε πως οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δεν θα λάβουν χρήματα και δεν θα προβούν σε καμία άλλη διαδικασία πέραν της υπογραφής κάποιων υπεύθυνων δηλώσεων και τις υποχρεώσεις που έχουν συμμετέχοντας στη δράση.

- Advertisement -

 

Τελική Παρουσίαση Κοζάνης (Wecompress.com) (1) by Δήμος Κοζάνης on Scribd

Μοιραστείτε την είδηση