Μπαταρίες, αγροδιατροφική μονάδα και το Τεχνολογικό Πάρκο οι πρώτες επενδύσεις στα αποκατεστημένα εδάφη των ορυχείων

3 Min Read

Με προϋπολογισμό 200.880.000 € εντάχθηκε πριν λίγες μέρες το έργο της αποκατάστασης 100.000 στρεμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης των περιοχών των ορυχείων της ΔΕΗ, σε Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη.

Τα αποκατεστημένα εδάφη θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επενδύσεις και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του powergame.gr, που ανάρτησε και η επίσημη ιστοσελίδα του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης αναμένεται η δημιουργία του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών της Sunlight (Κοζάνη), η δημιουργία μιας μεγάλης μονάδας παραγωγής προϊόντων αγροτοδιατροφής (Κοζάνη), η δημιουργία του νέου τεχνολογικού πάρκου του Παν. Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), η νέα φαρμακευτική μονάδα της ΔΕΜΟΣ (Τρίπολη) κ.α. Ωστόσο, πριν φτάσουν τα εδάφη αυτά για αξιοποίηση από ιδιώτες πρέπει να αποκατασταθούν, το υπέδαφος να εμπλουτιστεί κ.λπ.

Ο αρχικός σχεδιασμός είχε συμπεριλάβει τη μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στην ΕΛΕΔΑΜ, συνολικά περίπου 150.000 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών εξόρυξης λιγνίτη. Ωστόσο οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην ενεργειακή αγορά τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο –κυρίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- μετέβαλλαν τα σχέδια αυτά.

Συγκεκριμένα, οι απρόβλεπτες ενεργειακές εξελίξεις και η αναγκαιότητα λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και των τροφοδοτούντων αυτές ορυχείων με στόχο τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εδαφών που θα αξιοποιήσει η ΕΛΕΔΑΜ. Οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν έως την 31.08.2026 (τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης), ανέρχονται σε 97.008 στρέμματα ή 9.700,8 εκτάρια και αφορούν στις αδιατάρακτες και στις ήδη αποκατεστημένες εκτάσεις.

Επίσης, αφορούν σε εκτάσεις στα Ορυχεία Αμυνταίου και Καρδιάς, για τις οποίες θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, στα οποία έχει περατωθεί η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ, και στις περιοχές που θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τα υπόλοιπα Ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ.

Πάνω από 130 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις αποκαταστάσεις εδαφών στην περιφέρεια Κοζάνης, ενώ τα υπόλοιπα 70 εκατ. ευρώ σε Φλώρινα (33 εκατ. ευρώ) και Μεγαλόπολη (37 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό του έργου, φέτος αναμένεται να διατεθούν 23,5 εκατ. ευρώ, του χρόνου 60,7 εκατ. ευρώ, το 2024 περίπου 83,4 εκατ. ευρώ και το 2025, τελευταίο έτος εφαρμογής (για την Ελλάδα) του Ταμείου Ανάπτυξης, 32,2 εκατ. ευρώ.

Μετά την απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, το επόμενο βήμα ανήκει στην ΕΛΕΔΑΜ και αφορά στις προκηρύξεις των έργων αποκατάστασης των εδαφών που θα ανατεθούν σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Εκτιμάται δε ότι τα έργα αυτού θα αναζωογονήσουν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και την απασχόληση. Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος του προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΠΔΑΜ), το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένου των ιδιωτικών επενδύσεων.

 

Με πληροφορίες ΣΔΑΜ, powergame.gr

Μοιραστείτε την είδηση