«Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας: Ψηφιακά αποτελέσματα των εξετάσεων

1 Min Read

Το «Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ανακοινώνει στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής ότι στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας, του εξορθολογισμού των δαπανών του νοσοκομείου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, καταργεί προοδευτικά τη χρήση των φιλμς για την αποτύπωση των απεικονιστικών εξετασεων, αρχής γενομένης των ακτινογραφιών στους εξωτερικούς ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
Εφεξής τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων διοχετεύονται ηλεκτρονικά μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη διάγνωση τους από το ιατρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα χορηγείται στους ασθενείς «αυτοεκτελούμενο» CD με την αποτύπωση των απεικονιστικών εξετάσεων τους προς ιδία χρήση.
Η ψηφιακή αποτύπωση και αποστολή των εξετάσεων διενεργείται με τη χρήση διεθνούς πιστοποιημένου προτύπου ISO 12052:2006 στην πληροφορική της υγείας για την ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνία στην Ιατρική – DICOM, διατηρώντας ιστορικότητα αποτελεσμάτων σε κατάλληλο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας.

Μοιραστείτε την είδηση