Μydata, η νέα καθημερινότητα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Toυ Θέμη Λιάκου, Συμβούλου Επιχειρήσεων

3 Min Read

Η νέα ψηφιακή καινοτομία της ΑΑΔΕ ήρθε για μείνει, αφού το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν φαίνεται να δείχνει διάθεση να παρατείνει την αναστολή λειτουργίας και την πιλοτική εφαρμογή της. Πρακτικά, όλες οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ήδη από 1/11/2021,είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν όλα τα έσοδα τους ηλεκτρονικά, στη νέα αυτή πλατφόρμα.

Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι τα Μydata και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα Mydata είναι ουσιαστικά μία ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής όλων των δεδομένων που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) όλων των επιχειρήσεων. Εντός της πλατφόρμας Μydata υπάρχουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, που περιλαμβάνουν το βιβλίο με τις αναλυτικές εγγραφές και το συνοπτικό βιβλίο που ενημερώνεται από το αναλυτικό.

Η βασική ιδέα και στόχευση πίσω απο τα Μydata είναι, αυτό που είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών και τις ΜΥΦ, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων μεταξύ εκδοτών των τιμολογίων και των ληπτών αυτών, ώστε να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Βέβαια, τα mydata παρουσιάζουν επιπλέον χαρακτηριστικά, αφού πρέπει τα λογιστικά βιβλία κάθε επιτηδευματία να συμφωνούν με τα ηλεκτρονικά βιβλία του mydata και, που αντίστοιχα πρέπει να επαληθεύουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις (ΦΠΑ, εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους κτλ.). Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ όλου αυτού του κυκλώματος θα διενεργείται φορολογικός έλεγχος.

Τα μέσα ή κανάλια που μπορεί μία επιχείρηση να διαβιβάσει τα παραστατικά της είναι τα παρακάτω:

-Μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρήσεων( εμπορικό/λογιστικό ERP)

-Μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης

-Μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ

-Μέσω ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών

-Μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τιμολόγησης (τιμολογιέρες) είτε ιδιωτικών, είτε της δωρεάν εφαρμογής της ΑΑΔΕ “timologio”

Κάθε κανάλι διαβίβασης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ώστε η επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να επιλέξει τον τρόπο που θα διαβιβάζει τα παραστατικά της, για να υπάρχει μια ομαλή ροή στις καθημερινές της εργασίες και να εναρμονιστεί με το νομοθετικό πλαίσιο.

Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα στη νέα αυτή πραγματικότητα, αφού, μπορεί το 2021, να θεωρείται έτος ανοχής και να μην υπάρχουν κυρώσεις για τη μη ορθή εφαρμογή, ενημέρωση και τήρηση της πλατφόρμας Mydata, ωστόσο από 1/1/2022 θα υπάρχει υποχρέωση πλήρους εφαρμογής, με ασφυκτικά χρονικά πλαίσια προθεσμιών, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη προστίμων και κυρώσεων.

Θέμης Λιάκος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ebooks

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λογιστικής & Λογισμικού

Τριών Δένδρων 4, Κοζάνη

τηλ.2461502076

Μοιραστείτε την είδηση