Να γίνει Έδρα σύγχρονου Ενεργειακού και Παραγωγικού Κέντρου η Κοζάνη-Πτολεμαίδα Του Ν. Παπαφιλίππου*

5 Min Read

Η ύπαρξη στην περιοχή μας αναγκαίων υποδομών και κυρίως πολλών γραμμών υψηλής τάσης οδήγησε στην εγκατάσταση πληθώρας ΑΠΕ(αιολικής και φωτοβολταικής ενέργειας) ενώ επίκειται ακόμη  η εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταικού πάρκου από την ΔΕΗ. Η ενέργεια από τις ΑΠΕ, η υδραυλική ενέργεια από την  σειρά εργοστασίων στον Αλιάκμονα και αυτή από το Φ.Α. εμπλουτισμένο με  Η2 μαζί με την προβλεπόμενη εισροή φωτοβολταικής ενέργειας από την Αίγυπτο, μπορούν να  αποτελέσουν ισχυρή υποδομή ενεργειακού κέντρου της χώρας μας εγκατεστημένο στην Κοζάνη – Πτολεμαΐδα και να τροφοδοτεί τις χώρες των Βαλκανίων και ευρύτερα περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

  Από όσα γνωρίζουμε διερευνητική συζήτηση για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου έγινε και προβλέπεται καταρχήν ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών με υποθαλάσσιο ηλεκτροφόρο καλώδιο.

   Σημειώνεται ότι σταδιακά θα καταργηθεί και το Φ.Α. (ως ρυπογόνο) και θα μείνουν οι ΑΠΕ, τα υδραυλικά και το πράσινο Η2 με αποθήκες που θα εξασφαλίζουν την επάρκεια και την ασφάλεια στην τροφοδοσία με φθηνή και καθαρή ενέργεια προερχόμενη κυρίως από τις ΑΠΕ Αιγύπτου, τα παράκτια πάρκα (ΑΠΕ της χώρας  μας) και το πράσινο υδρογόνο με τις εγκαταστάσεις που θα το συνοδεύουν.

   Το ενεργειακό αυτό κέντρο μπορεί να σχεδιαστεί και να μελετηθεί για να έχει δυνατότητες σταδιακής επέκτασης και λειτουργικής ευελιξίας, να έχει γραμμές Υ/Τ που θα φέρουν ενέργεια και γραμμές διανομής για να προωθούν την ενέργεια προς κατανάλωση σε κοντινές και ευρύτερες περιοχές αλλά και γραμμές διασύνδεσης με άλλα (ενδιάμεσα) κέντρα της Ε.Ε. Στο σύστημα αυτό πρέπει να ενταχθούν και διατάξεις συγχρονισμού με δυνατότητα αυξομείωσης ισχύος για τις ανάγκες κατανομής φορτίου στις γραμμές διανομής αλλά και για την ευστάθεια του συστήματος.  

   Το Προτεινόμενο Ενεργειακό Κέντρο θα είναι και κέντρο βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων που σχετίζεται με την ύπαρξη φθηνής ενέργειας και την βιομηχανική παράδοση της περιοχής μας.

   Στην πορεία προς την Δυτική Ευρώπη, όπου υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας,  θα υπάρξουν και άλλα ενεργειακά κέντρα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους που θα εξυπηρετούν ανάλογες δράσεις με αυτή της Δυτικής Μακεδονίας.

   Ο ευρύτερος στόχος των ενεργειακών αυτών κέντρων θα είναι η στήριξη της παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων που θα παράγονται σε ΒΙΠΕ της περιοχής με φθηνή ενέργεια.

   Αυτό μαζί με τα αναπτυξιακά κίνητρα της περιοχής θα διευκολύνει τις επενδύσεις που θα φέρουν την ζητούμενη ανάπτυξη με τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

   Το Ενεργειακό αυτό κέντρο θα ανήκει στο Δημόσιο χωρίς να αποκλείεται μια μορφή ΣΔΙΤ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έτσι θα ελέγχεται καλύτερα η Διαχείριση της λειτουργίας του και θα εξασφαλίζεται φθηνή ενέργεια που θα προέρχεται κυρίως από τις ΑΠΕ.    Οι υπάρχουσες υποδομές σε κτίρια, δρόμους , υποσταθμούς, και η διάθεση φθηνής γης θα εξασφαλίσουν φθηνότερη και καλύτερη διαχείριση του ενεργειακού κέντρου σε τρόπο που να εξασφαλίζει τους αναπτυξιακούς στόχους μια που δεν θα υπάρχει κόστος πρωτογενούς ενέργειας που συνήθως ανεβάζει τις τελικές τιμές για πολιτικούς και κερδοσκοπικούς λόγους όπως συμβαίνει με το Φ.Α. και το πετρέλαιο .  

   Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής πρέπει να υπάρξει συνεργασία με αντίστοιχες περιοχές της Ε.Ε. μέσω στοχευμένων συνεδρίων ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Ένα σχετικό Συνέδριο μπορεί να οργανωθεί  από τους Δήμους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας με συμμετοχή κρατών Μελών της Ε.Ε. και από πλευράς μας των αρμόδιων Υπουργείων, της ΔΕΗ, της Περιφέρειας Δ.Μ και των Πανεπιστημίων που θα δώσουν μία ώθηση στην αναζήτηση λύσεων.    

   Άλλα κράτη που δεν μπορούν να έχουν επάρκεια φθηνής πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ αναζητούν συμπλήρωση των αναγκών τους προσφεύγοντας σε μικρές πυρηνικές Μονάδες τις οποίες προσφέρουν οι κατασκευές τους ως ακίνδυνες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Παρά ταύτα όμως είναι πολύ νωρίς για την εξασφάλιση και επιβεβαίωση της ακινδυνότητας αυτών.  

*τ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση