“Ναι στις ΑΠΕ, αλλά όχι μέσα σε πολύτιμα οικοσυστήματα, όπως αυτό του Μπούρινου” του Λευτέρη Ιωαννίδη

4 Min Read

Ο Μπούρινος και οι σχεδιασμοί για την κατασκευή αιολικών πάρκων έχουν απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα στο παρελθόν, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Τελευταίο «επεισόδιο» η έκδοση ΑΕΠΟ (περιβαλλοντική αδειοδότηση) για το έργο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 23,4MW στη θέση “Ντρισινίκος” Δ.Ε. Αιανής, Σιάτιστας & Βεντζίου των Δήμων Κοζάνης, Βοϊου & Γρεβενών, των Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών» που εκδόθηκε στις 05-04-2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. Αξίζει να καταγραφεί επίσης ότι  βασικός επενδυτής είναι ο ίδιος που έχει στο παθητικό του αντιδράσεις κατοίκων από άλλα έργα ΑΠΕ (Καλαμιά, Μάνα Νερού κλπ).

- Advertisement -

Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι ο Μπούρινος είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικοσύστημα, ενώ ο χώρος κατασκευής του έργου: 

1) βρίσκεται εντός περιοχής Natura,

2) είναι χαρακτηρισμένος  ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ορνιθοπανίδας, με κωδικό SPA GR1330002 και ονομασία «Όρη Βόρειου Βούρινου και Μέλλια» και

3) ανήκει στην Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ) «Όρος Βούρινος (Κορυφή Ασπροβούνι» με κωδικό GR1330001.

Ο Μπούρινος, επίσης αποτελεί εμβληματικό τμήμα του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ «Γρεβενών – Κοζάνης» που πρόσφατα εντάχθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO.

Μελετώντας τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, μας προξένησε μεγάλη απορία η έκδοση  της  συγκεκριμένης ΑΕΠΟ, καθόσον αυτή παραγνωρίζει τις ιδιαίτερες επισημάνσεις της μονάδας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και προστατευόμενων περιοχών Δυτ. Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ στο από 29-4-2023 έγγραφο γνωμοδότησης του σχετικά με το έργο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) είναι φορέας ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και του οποίου η αρμοδιότητα είναι η διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας. Σύμφωνα λοιπόν με την γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ το προτεινόμενο έργο αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα προστατευόμενα είδη και στοιχεία της περιοχής.

 Άξιο αναφοράς επίσης αποτελεί η επισήμανση του ΟΦΥΠΕΚΑ, ότι: «οι μελετητές πραγματοποίησαν εργασία πεδίου συνολικά 10 ημερών, η οποία καλύπτει μόνο τις ελάχιστες οριζόμενες από τις προδιαγραφές απαιτήσεις (10 – 30 μέρες). Επιπλέον, ενώ οι προδιαγραφές ορίζουν ως περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας πεδίου κατ’ ελάχιστον το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου, οι μελετητές της ΕΟΑ πραγματοποίησαν την μελέτη πεδίου κατά την περίοδο 26 Οκτωβρίου – 28 Νοεμβρίου. Κατά την έρευνα πεδίου δεν καταγράφονται καθόλου τα είδη χαρακτηρισμού Aquila heliaca (Βασιλαετός) και Circaetus gallicus (Φιδαετός), παρόλο που το σύνολο του έργου και η οριζόμενη από τους μελετητές ΠΕΠ βρίσκονται εντός των χαρτογραφημένων κρίσιμων ενδιαιτημάτων των συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας».

Η άμεση μετάβαση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ και στις πράσινες τεχνολογίες αναγνωρίζεται ως παγκόσμια προτεραιότητα προκειμένου να περιοριστούν δραστικά τα αέρια του θερμοκηπίου και να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί τεράστια απειλή και για τη βιοποικιλότητα. 

Όμως οποιαδήποτε σχετική απόφαση επιβάλλεται να ισορροπεί ανάμεσα στην επείγουσα ανάγκη για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά και στη διαχρονική προτεραιότητα για την προστασία τη βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.  

Με δεδομένο επίσης ότι στην Περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας κατασκευάζεται μεγάλος αριθμός έργων ΑΠΕ, θεωρούμε ότι τα ευαίσθητα οικοσυστήματα του  Μπούρινου πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα. Τη λογική αυτή που εξετάζει κάθε έργο ΑΠΕ ως ιδιαίτερη περίπτωση και δεν απορρίπτει οριζόντια όλα τα έργα ΑΠΕ συμμερίζονται και οι περισσότερες οικολογικές οργανώσεις.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία και αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχής της Δυτ. Μακεδονίας αποτελεί, η ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Μελετών και η επακόλουθη έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία θα ορίζουν ποια δραστηριότητα θα επιτρέπεται και με ποιους όρους σε κάθε περιοχή, στη βάση αυστηρά επιστημονικών δεδομένων.

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ‘’ΚΟΣΜΟΣ – Πράσινη Συμφωνία’’

Λ. Ιωαννίδης

19 Απριλίου 2024

Μοιραστείτε την είδηση