«Ναι» της Κομισιόν στην κρατική ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και στην Δυτική Μακεδονία

1 Min Read

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις δώδεκα περιφέρειες της χώρας.
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και εντός αυτού βρίσκεται και η Δυτική Μακεδονία.
Η δημόσια στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης των δαπανών ανά εταιρεία είναι το 50 %.

Μοιραστείτε την είδηση