Νέα διοίκηση για τον Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών

0 Min Read

Στις εκλογές του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης της 9ης Φεβρουαρίου 2020 εκλέχθηκαν τα κάτωθι μέλη:
Μητσόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη
Βατάλης Γεώργιος του Ιωάννη
Πατσιούρας Νικόλαος του Αθανασίου
Μαυρομάτης Χαράλαμπος του Ευάγγελου
Ζυμάρας Δημήτριος του Νέστορα
Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, στις 18.00.

Μοιραστείτε την είδηση