Νέα έκδοση της Βιβλιοθήκης “Ο Ιερός Κώδικας της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης” της Βασ. Διάφα- Καμπουρίδου

2 Min Read

Σε μια ακόμα σημαντική έκδοση προχώρησε η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μέσα απ’ την οποία αναδεικνύεται μια ακόμα πτυχή του πλουσιότατου αρχειακού υλικού της. Πρόκειται για την  έκδοση της μελέτης που εκπόνησε η  Δρ. Ιστορίας του Δικαίου Βασιλική Θ. Διάφα-Καμπουρίδου με τον τίτλο “Ο Ιερός Κώδικας τῆς Ἐπισκοπῆς Σερβίων καὶ Κοζάνης” (1745-1826), Οργάνωση και Δίκαιο.

Η έκδοση αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Β.Κ. τόσο στο πλαίσιο της ανάδειξης του πλούσιου αρχειακού υλικού της Βιβλιοθήκης όσο και της συμμετοχής της στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Ο κώδικας που εμπεριέχεται στο βιβλίο αυτό προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της περιόδου στην οποία αναφέρεται και αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία της Κοζάνης αλλά και ολόκληρου του δυτικομακεδονικού χώρου, καθώς το 1745, έτος κατά το οποίο καταγράφεται η πρώτη Πράξη του κώδικα, είναι και το έτος που η έδρα της Επισκοπής Σερβίων μεταφέρθηκε από τα Σέρβια στην Κοζάνη και η Επισκοπή μετονομάστηκε σε Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης. Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε ένα νέο ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, καθώς  η οργάνωση της Επισκοπής τέθηκε σε νέα βάση. Ταυτόχρονα ο Κώδικας μάς παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση στην Κοζάνη στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 και ρίχνει φως στα γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο εκείνη και την στάση του Επισκόπου Βενιαμίν για την προστασία της πόλης από τους Τούρκους.

Το βιβλίο περιλαμβάνει κριτική έκδοση του κειμένου του Κώδικα, εκτενή εισαγωγή, η οποία αποτελεί μια πρώτη συνθετική επεξεργασία της ύλης του, τρία Παραρτήματα (Κατάλογος Πράξεων, Πίνακας Ὀφφικιαλίων, Πίνακας Αρχιεπισκοπών, Μητροπόλεων και Επισκοπών),  Γλωσσάρι και τέσσερα θεματικά Ευρετήρια (Ιερέων, Προσώπων, Τόπων και Πραγμάτων).

Το βιβλίο διατίθεται από το πωλητήριο της Βιβλιοθήκης και η τιμή του ανέρχεται στα 15 ευρώ.

 

Μοιραστείτε την είδηση