Νέα επενδυτικά εργαλεία για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

10 Min Read

Έρχονται νέες προσκλήσεις στις 15 Φεβρουαρίου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης για τα επενδυτικά εργαλεία που προωθεί το οικονομικό επιτελείο με στόχο τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στα προγράμματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, καθώς και αυτά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

- Advertisement -

Παπαθανάσης: Όλο το νέο πακέτο επιδοτήσεων και δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τα επόμενα σχέδια επιδοτήσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αλλά και για μια πληθώρα επενδυτικών εργαλείων που ενεργοποιούνται στο επόμενο διάστημα τοποθετήθηκε ο Αν. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Επενδυτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών». Ο υπουργός πλαισιώθηκε από τα αρμόδια στελέχη των φορέων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον απολογισμό αλλά και τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

«Οι επενδυτικές δράσεις που υλοποιούμε, ταυτόχρονα με το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων, όπως αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για τη διεύρυνση της περιμέτρου του επιχειρηματικού δανεισμού, όπως τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και για τη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων», τόνισε ο υπουργός στην εναρκτήρια τοποθέτησή του.

Προαναγγέλθηκε, σε αυτό το πλαίσιο, από τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, πως έρχονται νέες προσκλήσεις γενικού απαλλαχτικού κανονισμού, στις 15 Φεβρουαρίου, για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις των λιγνιτικών περιοχών, ενώ ανέφερε πως ήδη δρομολογούνται νέα επενδυτικά σχήματα για μορφές ενεργειακών επιχειρήσεων. Προς στιγμή έχει εξειδικευτεί το 49% του προγράμματος ΔΑΜ με προϋπολογισμό 791 εκατ. ευρώ επί συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Ανακοινώθηκε ακόμα, η σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο θα έχει δύο σκέλη:

 • To Ταμείο συγχρηματοδοτούμενων δανείων
 • Το Ταμείο εγγυήσεων επενδυτικών δανείων

Όλα τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων

Αναλυτικά, τα νέα εργαλεία για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, τα οποία παρουσιάστηκαν είναι, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα:

 • Δύο δράσεις de minimis για νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεγαλόπολης 50 εκατ. ευρώ
 • Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 70 εκατ. ευρώ
 • Μηχανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση 27 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με την έρευνα, καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες, είναι:

 • Δημιουργία θερμοκοιτίδων εκκολαπτηρίων για την ανάπτυξη της καινοτομίας – Συνεργατικοί χώροι 19,8 εκατ. ευρώ
 • Πράσινο κέντρο δεδομένων και Υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας 20 εκατ. ευρώ
 • Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία 10,8 εκατ. ευρώ
 • Στοχευμένες δράσεις κοινωνικής καινοτομίας επιχειρηματικότητας στις περιοχές ΔΑΜ 6 εκατ. ευρώ

Για την ενεργειακή μετάβαση:

 • Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (41,8 εκατ. ευρώ)
 • Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε νοικοκυριά για θέρμανση/ψύξη στη Δυτική Μακεδονία (12,13 εκατ. ευρώ)
 • Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημόσιων υποδομών (8,3 εκατ. ευρώ)

Για τη Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση:

 • Κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης για ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες (25 εκατ. ευρώ)
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για εργαζομένους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας –Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού (69 εκατ. ευρώ)
 • Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης (10,3 εκατ. ευρώ)
 • Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών ευπαθών ομάδων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8 εκατ. ευρώ)

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε πως ανοίγει το «παράθυρο της επιπλέον χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού de minimis, ανερχόμενο πλέον στα 300.000 ευρώ, δηλαδή όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν λάβει χρηματοδότηση de minimis 200.000 ευρώ, έχουν δικαίωμα από 1η Ιανουαρίου για χρηματοδότηση με επιπλέον 100.000 ευρώ.

Ζαββός: O ρόλος της ΕΑΤ στη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στο αποτύπωμα του έργου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ζαββός επεσήμανε πως εξ αιτίας αυτού έχουν δημιουργηθεί πάνω από 306.000 θέσεις εργασίας.

Η ΕΑΤ έχει 43.00 νέα δάνεια στήριξης των επιχειρήσεων, με 9,5 δισ. ευρώ να έχουν εγκριθεί και 9,27 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευτεί.

Τόνισε το συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης της ΕΑΤ, η οποία υπολογίζει πως το αποτύπωμα της στο ελληνικό ΑΕΠ ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Γιώργος Ζαββός, σημείωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ο μοναδικός εθνικός χρηματοπιστωτικός φορέας μόχλευσης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, με στόχο την βιώσιμη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Υλοποιώντας την φιλόδοξη αναπτυξιακη πολιτική της κυβερνησης , για τη στήριξη της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει τα κενά της αγοράς, παρέχοντας τις αναγκαίες εγγυήσεις μαζί με χαμηλού κόστους χρηματοδότηση. Το 75% των δανείων της HDB κατευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 εργαζόμενους.
Η φετινή χρονιά, ξεκινά με ένα «πρόγραμμα – ομπρέλα», το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν, το οποίο στηρίζεται σε δύο άξονες: το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Δανείων. Για πρώτη φορά συνδυάζεται η εγγύηση των δανείων χωρίς προμήθεια εγγυοδοσίας και η σημαντική επιδότηση επιτοκίου στα χορηγούμενα δάνεια.
Η HDB
θα συνεχίσει να εισάγει στην Ελληνική αγορά, χρηματοδοτικά εργαλεία που διευρύνουν τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, για να έχουν περισσότερες δυνατότητες καινοτομίας, αξιοποίησης των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και υιοθέτησης των σύγχρονων πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης».

Αναλυτικά, τα προγράμματα της ΕΑΤ για το 2024 αφορούν:

Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ που προχωρούν

Όσον αφορά τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, αναφέρθηκε από τον Διευθυντή της Μονάδας, κ. Νίκο Σέργη πως μέσα στον Φεβρουάριο θα υπογραφούν τέσσερις νέες. Ο κ. Διοικητής υπογράμμισε: «Η Ελλάδα αναδείχθηκε το 2023 ως μία από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων ΣΔΙΤ, ενώ ανάλογο αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρξει και για το έτος 2024 καθώς πλήθος έργων ΣΔΙΤ βρίσκονται σε στάδιο συμβασιοποίησης».

Αναφορικά με τις σχετικές συμβάσεις με τις φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, οι συζητήσεις εντατικοποιούνται και οι διαδικασίες προχωρούν με την συμμετοχή μάλιστα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το έργο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία έχουν ήδη κατατεθεί οι εγγυητικές επιστολές και έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες κινήσεις, ενώ για την Γενική Γραμματεία Υποδομών, έχειβρεθεί ανάδοχος και το έργο εξελίσσεται κανονικά.

Για τις 17 σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας αναφέθηκε πως εκρεμμεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δρομολογηθεί στο επόμενο διάστημαμ ενώ για το έργο οδοφωτισμού της Ηπείρου, ο φάκελος βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο και σύντομα θα έχει λάβει την έγκριση

Συνολικά, εννέα συμβάσεις ΣΔΙΤ 1 δισ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2024, μεταξύ των οποίων 4 αρδευτικά έργα με συμμετοχή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΕΑΤΕ: «Δύναμη πυρός» 2,1 δισ. ευρώ

Από πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Με “δύναμη πυρός” €2,1 δισ. και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, η ΕΑΤΕ έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος θεσμικός συν-επενδυτής και καταλύτης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών venture capital / private equity και στην ανάδειξη του επιχειρηματικού ταλέντου της πατρίδας μας. Με αφοσίωση και στρατηγικό προσανατολισμό, η ομάδα της ΕΑΤΕ στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών της την επόμενη 2ετία, αλλά και στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών σχημάτων που θα συμβάλουν έτι περαιτέρω στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας».

Η παρουσίαση της ΜΟΔ

Μιλώντας για το έργο της ΜΟΔ ο πρόεδρος της Βασίλης Σιαδήμας ανέφερε ως μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία την απορρόφηση των κονδυλίων της, η οποία απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεσματικής διαχείρισης. Επ’ αυτού, τόνισε πως η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με διπλό ρόλο, την στήριξη των υπηρεσιών αλλά και των δικαιούχων.

Τα έργα που έχει υλοποιήσει η ΜΟΔ από 2014-2020 έχουν προϋπολογισμό 11,7 δισ. ευρώ. Μόνο το 2023 πραγματοποιήθηκαν 106 ενέργειες στήριξης για 78 αδύναμους δικαιούχους.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε, κ. Βασίλης Σιαδήμας, ανέφερε: «Η ΜΟΔ Α.Ε. στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στέκεται δυναμικά στο πλευρό των δημοσίων φορέων που διαχειρίζονται προγράμματα και υλοποιούν έργα και δράσεις, κυρίως του ΕΣΠΑ».

Πηγή: insider.gr

Μοιραστείτε την είδηση