«Νέα Πρόταση Μηχανικών»: Έχει δικαίωμα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) να μην απαντά σε έγγραφο αίτημά μας;

6 Min Read

Στις 20.07.2016 υποβάλαμε αίτηση προς την Υπηρεσία σας, η οποία αφορούσε την πορεία υλοποίησης του «παλιού» και του «νέου» ΕΣΠΑ στην Περιφέρειά μας. Μετά από 70 ημέρες και ενώέχει ήδη παρέλθει η προθεσμία των 60 ημερών, που ορίζειο νόμος, δυστυχώς, δεν πήραμε ακόμα καμία,απολύτως,απάντηση.

Το δικαίωμα να τύχει κανείς απάντησης σ’ ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών,που υποβάλει προς τη διοίκηση, είναι θεμελιώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο.Η δε αρμόδια υπηρεσία ή αρχή, υποχρεούται, εκ του νόμου, να απαντά και να μην αρνείται.

- Advertisement -

Δεν χρειάζεται ωστόσο να διαθέτει κάποιος νομικές γνώσεις. Ταπράγματα είναι απλά και κατανοητά. Από τη στιγμή που μια παράταξη του ΤΕΕ/ΤΔΜ αγνοείται επιδεικτικά, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι σαφές σύμπτωμα οπισθοδρόμησης σε παρωχημένα μοντέλα λειτουργίας, ενώ η εποχή μας έχει ανάγκη από οργανωμένη δημόσια διοίκηση με θεσμούς και λειτουργίες, αξιοπιστία και αυτοσεβασμό.

Στη «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» θέλουμε να είμαστε υπαρκτοί και συνεπείς ηθικά και πολιτικά. Δεν μπορούμε να μπούμε όλοι στο ίδιο κανάλι λογικής. Είναι θέμα εφαρμογής των νόμων σ’ ένα κράτος δικαίου. Είναι θέμα τάξης στο δημόσιο.

Θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι δεν πρόκειται για παράλειψη σκοπιμότητας.

Δηλώνουμε ότι δεν ικετεύουμε, ούτε επαιτούμε, αλλά δικαιούμαστε και απαιτούμε να εκπληρώσετε το επιβαλλόμενο από το σύνταγμα καθήκον σας.

Επαναφέρουμε το αίτημά μας*, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα λάβουμε άμεση απάντηση, άλλως επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

 

 

Για την Παράταξη «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Ο επικεφαλής

 

Νίκος Συλλίρης

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔ

 

 

 

 

 

 

*Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της από 20/07/2016 ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

«ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Πτολεμαίων 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αρ. Πρωτ. 62/20.07.2016

 

ΠΡΟΣ:

1) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

2) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης                                         Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.)

 

Υλοποιώντας την από 21/06/2016 απόφαση της Γ.Σ. της παράταξης «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», όσον αφορά τη μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με αφετηρία την παραδοχή ότι το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο, για να κινηθεί η αγορά, να υπάρξει ρευστότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας είναι το ΕΣΠΑ.

Με δεδομένο, το πολύ θετικό γεγονός, ότι 32% του νέου ΕΣΠΑ θα γίνει απ’ ευθείας μέσω των Περιφερειών.

Με αυτονόητο το εύλογο ενδιαφέρον μας, για τις διαδικασίες ένταξης, συμβασιοποίησης, υλοποίησης των έργων και απορρόφησης των κονδυλίων, που αναλογούν στην Περιφέρειά μας.Και

Με πνεύμα και νοοτροπία συνεργασίας και με ην πεποίθηση ότι η ενημέρωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Θα θέλαμε μια επίσημη ενημέρωση για: Την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ στη Δυτική Μακεδονία, τους άξονες προτεραιότητας και τους προϋπολογισμούς τους, το ύψος του ποσού που θα ωφεληθεί η Περιφέρειά μας από την νέα προγραμματική περίοδο, την κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα (προϋπολογισμός έργων, συμβάσεις, πληρωμές), το ποσοστό από τα κονδύλια της τελευταίας προγραμματικής περιόδου που έχει απορροφηθεί.

 

Ειδικότερα:

Πόσα έργα υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με την απορρόφηση πόρων από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο;

Τα τρέχοντα προγράμματα θα κλείσουν ομαλά, χωρίς να χαθούν πόροι από την κοινοτική συνδρομή, δοθέντος ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, έχουν δοθεί ήδη δύο παρατάσεις για το συνολικό κλείσιμο των έργων (μία μέχρι τις 31/12/2015 και μία μέχρι τις 30/06/2016); Υπάρχει περίπτωση να δοθεί και τρίτη παράταση; Ποιοί είναι οι λόγοι καθυστέρησης του κλεισίματος των έργων;

Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων την τελευταία προγραμματική περίοδο;

Ποια είναι η απορρόφηση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Ανάπτυξη-Εργασία-Αλληλεγγύη);

Θα ολοκληρωθεί στην ώρα της και θα αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια;

Ποια η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στη Δυτική Μακεδονία: Στις συμβασιοποιήσεις έργων και στις αποπληρωμές;

Ποια έργα και δράσεις έχει ήδη εξειδικεύσει η ΠΔΜ και το ύψος του σχετικού κονδυλίου (ποσοστό των συνολικών πόρων του Προγράμματος);

Πόσα και ποια έργα και δράσεις πρόκειται να εξειδικευτούν προσεχώς;

Πόσες προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί και σε τι ύψος ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός τους;

Πόσες προσκλήσεις για έργα και δράσεις ανοίγουν στο προσεχές διάστημα και σε τι αφορούν;

Ποια είναι η σειρά κατάταξης της Περιφέρειάς μας στη συνολική απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020;

Πόσες απεντάξεις έργων έγιναν στην Προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 γενικώς και πόσες στα πλαίσια των τριών εξυγιάνσεων; Και με βάση τα ποσά που αντιστοιχούν στα έργα που απεντάχθηκαν, πιο είναι το αντίκτυπο στην ανεργία της περιοχής, πιο είναι το σύνολο των πόρων που χάθηκαν και δεν επενδύθηκαν στην περιοχή μας και πιο είναι το συνολικό κόστος στην απορρόφηση;

Προτείνουμε:

Για την επιτάχυνση της υλοποίησης των τεχνικών έργων ΕΣΠΑ και των κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις, τη δημιουργία Ειδικού Μητρώου Ιδιωτών Μηχανικών στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π., για γρήγορη αποτελεσματική και οικονομική εκπόνηση των μελετών και των επενδύσεων.

Την καθιέρωση τακτικών ενημερωτικών εκδηλώσεων-ημερίδων, αρχής γενομένης με μία που θα έχει θέμα: «Από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020: Απολογισμός και Σχεδιασμός του νέου προγράμματος».

Το μήνυμα είναι σαφές:Δουλειά και πάλι δουλειά.Μεσυνέπεια και μεθοδικότητα. Με στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς ιδιοτέλειες. Έτσι λύνονται τα προβλήματα και πάει μπροστά ο τόπος.

Μπορούμε να κάνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα, για να γίνει καλύτερη η Περιφέρειά μας.

Εάν κρίνετε, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, με οποιονδήποτε τρόπο, είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Για την Παράταξη «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Ο επικεφαλής

 

Νίκος Συλλίρης

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ

 

 

Μοιραστείτε την είδηση