Νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες για τη λιγνιτική μετάβαση- Συμμετέχουν Λευτέρης Ιωαννίδης και Λάζαρος Μαλούτας

6 Min Read

Η πέμπτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την μετάβαση των ανθρακοφόρων περιοχών σ’ ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της γνωστής πρωτοβουλίας «Coal Platform» πραγματοποιείται χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών της περιοχής, του νυν δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη, αλλά και του νεοεκλεγέντα Λάζαρου Μαλούτα και τεχνοκρατών, όπως ο Τάσος Σιδηρόπουλος απο την ΑΝΚΟ και ο Δημήτρης Μαυροματίδης απο το Περιφερειακό Ταμείο.
Μάλιστα, χθες ένας κύκλος της συζήτησης συντονίστηκε απο την Ομάδα Έργου της Δυτικής Μακεδονίας και είχε θέμα τους τρόπους δικτύωσης των διαφορετικών εταίρων στη συζήτηση και στην ανάληψη δράσης, αλλά και τους καλύτερους τρόπους συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των περιφερειών σε μετάβαση.
Σήμερα, θα υπάρξει ειδική θεματική ενότητα για τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Σλοβακίας, όπου θα παρουσιαστούν εμπειρίες απο την ανάπτυξη στρατηγικών μετάβασης με έμφαση στις συγκεκριμένες περιφέρειες.
Στην συνάντηση εργασίας θα παραβρίσκεται και η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέλη της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την δυνατότητα τεχνικής στήριξης του εγχειρήματος.
Όπως επισημαίνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ που βρίσκεται με την αποστολή στις Βρυξέλλες: «Οι ανθρακοφόρες περιφέρειες που βρίσκονται σε φάση μετάβασης της οικονομίας τους σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι η απώλεια θέσεων εργασίας από τον τομέα της ενέργειας και η μείωση των εισοδημάτων μεγάλου μέρους του τοπικού πληθυσμού.
Η απάντηση στην κρίση αυτή μπορεί να έλθει κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αύξηση του ατομικού και του συνολικού εισοδήματος της περιοχής.
Ουσιαστικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 42 ανθρακοφόρες σε μετάβαση περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους ως προς την ανάπτυξη επενδύσεων, είτε μέσω της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας είτε μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, αποτελεί η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο αφορά τόσο σε θεσμικά ζητήματα (π.χ. ειδικό φορολογικό καθεστώς, οργανωμένες περιοχές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, επαναπροσανατολισμό των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.) όσο και σε χρηματοδοτικά κίνητρα άμεσων ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων.
Τα τελευταία καθορίζονται μέσω της θέσπισης των καθεστώτων ενίσχυσης (State Aid) στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δικτύωση των 42 ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρώπης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Platform for Coal Regions in Transition μπορεί να συμβάλλει προς την διεκδίκηση ευνοϊκών καθεστώτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ευελπιστώντας κατά τον τρόπο αυτό για μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στην προσέλκυση επενδύσεων και στην είσοδο με καλύτερες προϋποθέσεις σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο».

*Η φωτογραφία από το Fb του Τάσου Σιδηρόπουλου.

- Advertisement -


Την ίδια ώρα οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ανήκουν στη Συμμαχία «Πέρα απο το Κάρβουνο» προτείνουν επτά κανόνες για τη διαδικασία της δίκαιης μετάβασης:
Κάθε περιοχή και κάθε κοινότητα είναι διαφορετική. Καθώς οι χώρες της ΕΕ συνειδητοποιούν την κατάσταση κλιματικής κρίσης, την οποία βιώνει ο πλανήτης και την ανάγκη για ταχεία μετάβαση σε μια αειφόρο και κλιματικά ουδέτερη κοινωνία, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι χρειαζόμαστε περιφερειακές στρατηγικές μετάβασης για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Πράγματι, η ίδια η συμφωνία του ΟΗΕ για το κλίμα του Παρισιού αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη. Δεν θα επωφεληθούν αυτόματα όλες οι περιφέρειες από τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές. Ωστόσο, με μια προληπτική και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση, η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο παντού.
Η δίκαιη μετάβαση σε μια αειφόρο και κλιματικά ουδέτερη κοινωνία απαιτεί δράση και δέσμευση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων οικονομικής διαφοροποίησης και μετάβασης των λιγνιτικών περιφερειών.
Οι 7 Χρυσοί Κανόνες που διαμορφώθηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης που ανήκουν στη Συμμαχία «Πέρα από το Κάρβουνο» προτείνουν κατευθύνσεις για τις περιφερειακές και εθνικές αρχές οι οποίες διαμορφώνουν στρατηγικές για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της Ευρώπης.
Αφορούν ιδιαίτερα τις «ομάδες ανά χώρα» που συγκροτούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιφέρειες υπό μετάβαση (Coal Regions in Transition). Οι ομάδες αυτές συζητούν και σχεδιάζουν τη μετάβαση, επιλέγοντας τελικά τα έργα που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από την ΕΕ.
Η πλήρης εφαρμογή των 7 προτεινόμενων κανόνων θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής συγκεκριμένων έργων, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μετάβασης για κάθε λιγνιτική περιφέρεια.
Οι επτά κανόνες είναι:
Κάντε ανοιχτή πρόσκληση
Μοιραστείτε τις πληροφορίες
Εμπλέξτε τις τοπικές κοινωνίες
Συμπεριλάβετε όλους τους πιθανούς εταίρους
Επιτρέψτε την ανάδραση
Δώστε το ίδιο στάτους σε όλους τους εταίρους
Δημοσιοποιείστε
Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα είναι σημαντική για να καταστεί δυνατός ένας ταχύς και κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός των τοπικών οικονομιών πέρα από το κάρβουνο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού.
Την πρόταση συνυπογράφουν οι ακόλουθες οργανώσεις:
Europe Beyond Coal, WWF, The Green Tank, CEE Bankwatch Network, Polish Green Network, Greenpeace, CDE, E3G.

 

Μοιραστείτε την είδηση