Νέο Πρόγραμμα INTERREG-IPA για την ενεργειακή αποδοτικότητα βασικών δημοτικών υπηρεσιών στις Πρέσπες

2 Min Read

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας βασικών δημοτικών υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο του νέου προγράμματος με τίτλο “net metering” που υπογράφηκε από τους εταίρους την περασμένη Παρασκευή 16/3 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG-IPA Ελλάδα-Αλβανία.

Ο Δήμος Πρεσπών είναι ο συντονιστής εταίρος και στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα οι δήμοι Pustec και Kolonjë από την Αλβανία καθώς και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

- Advertisement -

Μέσω των δράσεων του το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής και συνολικότερα της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας βασικών δημοτικών υπηρεσιών (δημόσιος φωτισμός και ύδρευση).

Οι δράσεις του Δήμου Πρεσπών κινούνται σε 2 άξονες

1. Μείωση κατανάλωσης με την υιοθέτηση πιο αποδοτικών ενεργειακά φωτιστικών στοιχείων (κυρίως LED) που μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου, θα εξοικονομούν χρήματα με μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη φωτεινότητα τις νυχτερινές ώρες στα χωριά του Δήμου. Ταυτόχρονα, θα μελετηθεί η επίδραση του τεχνητού φωτισμού στην πολύτιμη βιοποικιλότητα των Πρεσπών (με έμφαση στους πληθυσμούς νυχτερίδων) και θα επιλεγούν λύσεις που ελαχιστοποιούν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

2. Εισαγωγή του Δήμου Πρεσπών στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αξιοποίηση της δυνατότητας συμψηφισμού παραγόμενου και καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (net metering). Με χρηματοδότηση του προγράμματος θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε δύο αντλιοστάσια ύδρευσης με την προοπτική στα επόμενα χρόνια να καλυφθεί το σύνολο της κατανάλωσης για ύδρευση (στο μέρος που προέρχεται από γεωτρήσεις) με συμψηφισμό μειώνοντας δραστικά το κύριο λειτουργικό κόστος της ύδρευσης που είναι η ηλεκτρική κατανάλωση

Στους Δήμους της γειτονικής χώρα που δεν εφαρμόζεται ακόμα σύστημα συμψηφισμού θα εγκατασταθούν αυτόνομες διατάξεις δημοτικού φωτισμού με αποδοτικά φωτιστικά και συσσωρευτές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 450.000€ και ο προϋπολογισμός του Δήμου Πρεσπών είναι περίπου 250.000€.

Μοιραστείτε την είδηση