Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βελβεντού

1 Min Read

Για το χρονικό διάστημα από 1/11/2021 μέχρι 30/11/2022 ορίζονται εκ των δημοτικών συμβούλων οι ακόλουθοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βελβεντού:

  1. Ο κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  2. Ο κ. Καμκούτης Θωμάς του Ιωάννη: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  3. Ο κ. Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου (άμισθος): ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Τροποποιούνται τα καθήκοντα του νυν Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου του Ζήνωνος με θητεία ως τις 31/5/2022, ο οποίος αναλαμβάνει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Για το ίδιο χρονικό διάστημα από 1/11/2021 ως τις 30/11/2022 ορίζονται οι ακόλουθοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι:

  1. Ο κ. Κουρτέλης Κωνσταντίνος του Μάρκου για την εποπτεία θεμάτων ύδρευσης.
  2. Ο κ. Ζορζοβίλης Ζήνων του Χαρισίου για την εποπτεία των θεμάτων υποδομών κτιρίων και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βελβεντού.
  3. Ο κ. Τσέγκος Νικόλαος του Αντωνίου, για την εποπτεία θεμάτων τεχνικών υπηρεσιών και καθημερινότητας του Δήμου Βελβεντού.

 

Ευχαριστίες οφείλουμε στους περατώσαντες τη θητεία τους αντιδημάρχους  Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου και Τσέγκο Νικόλαο του Αντωνίου και εντεταλμένους συμβούλους Τσιτσιόκα Νικόλαο και Εμμανουήλ Δημήτριο για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία καθώς και το παραγωγικό τους έργο κατά την επανεκκίνηση του επανασυσταθέντος Δήμο Βελβεντού.

Μοιραστείτε την είδηση