“Νέοι και ευρωεκλογές” του Οδυσσέα Χατζή, μαθητή Γ’ Λυκείου 3ου ΓΕΛ Κοζάνης, υποψηφίου Πρέσβη προγράμματος EPAS

3 Min Read

Οι ευρωεκλογές, στη σημερινή εποχή, αποτελούν τρόπο έκφρασης για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιλογής των εκπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το όργανο αυτό συνδέεται άμεσα με τη νομοθετική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Μέσω των εκλογών δίνεται στους νέους η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και αποκτούν έτσι  ενεργό δράση στην πολιτική με την ευρύτερη έννοια του όρου, ήδη από μικρή ηλικία.

Οι ευρωεκλογές αποτελούν κρίσιμο γεγονός για τη δημοκρατία της Ευρώπης και η συμμετοχή των νέων κρίνεται καθοριστική για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Παρά την ευρεία συμμετοχή των πολιτών, γενικότερα, η συμμετοχή των νέων, ειδικότερα, ανέρχεται συχνά σε χαμηλό ποσοστό. Αυτή η στάση οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ενημέρωσης και της απογοήτευσης από την πολιτική διαδικασία και ηγεσία.

Ωστόσο, πιστεύω ότι η συμμετοχή των νέων είναι ζωτικής σημασίας για την εκπροσώπηση των απόψεών τους και των συμφερόντων τους στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό. Εμείς οι νέοι αντιπροσωπεύουμε το μέλλον της Ευρώπης και έχουμε το δικαίωμα και το καθήκον να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του. Η ενεργή συμμετοχή των νέων στις ευρωεκλογές, ενισχύει τη νομιμότητα και την αποδοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ενθαρρύνει την πολιτική ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των ατόμων, όπως επίσης δίνει και στο άτομο τη δυνατότητα έκφρασης των πολιτικών του δικαιωμάτων μέσα στην πολιτεία. Τέλος, οι ευρωεκλογές ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωεκλογές ενώνουν πολίτες από διάφορες εθνικότητες και πολιτισμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εδραίωση κλίματος αλληλεγγύης μέσα στην Ευρώπη.

Για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων, απαιτούνται πολλαπλές προσπάθειες. Πρώτα από όλα, είναι αναγκαίο να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία των ευρωεκλογών. Οι πολιτικοί φορείς, οι εκπαιδευτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για συζήτηση και ευαισθητοποίηση των εφήβων γύρω από το θέμα της αναγκαιότητας της ψήφου. Επιπλέον, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα που αφορούν τους νέους και τα δικαιώματά μας, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι πολιτικοί οφείλουν να συμμερίζονται τις ανησυχίες και τις προτάσεις μας και να είναι διατεθειμένοι να τις λαμβάνουν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών τους προτεραιοτήτων και κατά την ψήφιση νομοσχεδίων.

Συνολικά, η συμμετοχή των νέων στις ευρωεκλογές είναι αναγκαία για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού και δημοκρατικού πνεύματος. Οι νέοι αποτελούμε το μέλλον της κοινωνίας και έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε τα ισχύοντα δεδομένα με στόχο την επίτευξη ενός ευοίωνου μέλλοντος για όλους, ενός κόσμου γεμάτου ισότητα, δυνατότητες, χαμόγελα και αισιοδοξία.

Μοιραστείτε την είδηση