Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις τιμές εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Κοζάνης

7 Min Read

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης για τις τιμές εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Κοζάνης, προκάλεσε ανάρτηση στο fb του δημοτικού συμβούλου Χάρη Κουζιάκη, στον οποίο απάντησε με ανακοίνωση του ο Δήμος Κοζάνης.

Η ανάρτηση του κ. Κουζιάκη έχει ως εξής:

- Advertisement -

Σήμερα (την Τρίτη) διενεργήθηκαν στον Δήμο Κοζάνης οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση έξι τεμαχίων δημοτικής έκτασης σχεδόν 10 στρεμμάτων το καθένα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Για δεύτερη φορά εμφανίστηκε και άλλος ενδιαφερόμενος με την τιμή ενοικίασης σε ένα από αυτά να φτάνει εν τέλει στα 401 €/στρ ετησίως!!!

Με ενδιαφέρον αναμένεται η θέση της τριανδρίας της Δημοτικής Αρχής που κωφεύει προκλητικά τόσο στις συνεχόμενες οχλήσεις της Δημοτικής Κίνησης όσο και στην γραπτή εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας για ορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών στα 200 €/στρ και επιμένει να την ορίζει για κάθε δημοπρασία στα 25 €/στρ ετησίως!!!

Με αυτό τον τρόπο εκμισθώθηκαν μέχρι σήμερα, έναντι πινακίου φακής, περίπου 5.000 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα με ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για τον Δήμο και εκκρεμούν πολλές αιτήσεις ακόμη.

Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από δογματισμούς και να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες μας ως Δήμος;

Η απάντηση του Δήμου Κοζάνης: Μια οφειλόμενη απάντηση σε όσους προσποιούνται άγνοια

Εντύπωση κάνει πλέον, η “άγνοια” που ορισμένοι επιλέγουν να επιδείξουν στο δημόσιο λόγο, γνωρίζοντας στον απόλυτο βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση. Διατυπώνοντας ερωτήσεις στις οποίες γνωρίζουν ήδη τις απαντήσεις, αφήνουν υπόνοιες να αιωρούνται και ερωτηματικά να πλανώνται, ενώ ήταν θεσμικά παρόντες στη διενέργεια όλων των διαδικασιών και της λήψης  αποφάσεων.

Για να μην υπάρχει λοιπόν ουδεμία ασάφεια στους πολίτες, αναφέρουμε ότι την τρέχουσα δημοτική περίοδο το αντίτιμο για τη μίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι  25 €/στρέμμα, με 3% επί των εσόδων των φωτοβολταϊκών.

Η μίσθωση επί θητείας Λ. Ιωαννίδη ήταν ακριβώς στο ίδιο ύψος, ήτοι 25 €/στρέμμα, αλλά με 2,7% επί των εσόδων των φωτοβολταϊκών.

Επιπλέον, στο σύμφωνο μίσθωσης περιλαμβάνεται η δωρεάν κατασκευή και παραχώρηση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 500 KW  στο Δήμο Κοζάνης για τον ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των κατοίκων των Κοινοτήτων, όπου θα είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά.

Τώρα αναφορικά με τις εισηγήσεις ορισμένων για ορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών στα 200 €/στρέμμα, παραθέτουμε τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η οικονομική επιτροπή για τη λήψη της απόφασης:

 1. Οι ΟΤΑ εκμισθώνουν τα ακίνητά τους ή συμβάλλονται με ιδιώτες για την εκτέλεση έργων ή για την προμήθεια αγαθών με δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση η σύναψη αυτών των συμβάσεων δεν παίρνει υπόψη της αντίστοιχες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών. Αν για παράδειγμα συγκρίνουμε κόστη κατασκευών για οικοδομικά έργα πάντα το κόστος των ιδιωτικών έργων είναι μικρότερο από το κόστος των δημόσιων έργων και αυτό δεν αποτελεί κριτήριο για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Από τέτοιου είδους διαγωνιστικές διαδικασίες των ΟΤΑ προκύπτουν κατά καιρούς διαφορικά οικονομικά τιμήματα, μερικές φορές με σημαντική διαφορά, εξ´ αιτίας των διαφορετικών συγκυριών ανταγωνισμού, του αριθμού συμμετεχόντων, της οικονομικής συγκυρίας, μικρών χωρικών διαφοροποιήσεων κ.α. Αν για παράδειγμα συγκρίνουμε το μίσθωμα που επιτεύχθηκε στη μίσθωση του κυλικείου του ΔΑΚ, στη μίσθωση του καταστήματος του καταστήματος του κληροδοτήματος Μικρού στην Μακεδονομάχων και Καρακάση, ή συγκρίνουμε μισθώματα άλλων καταστημάτων με το μίσθωμα του καταστήματος της πρώην Εμπορικής τράπεζας, ή συγκρίνουμε ποσοστά εκπτώσεων ανάλογων έργων σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους προκύπτουν μεγάλες ή πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους.
 3. Πέρα βέβαια από το όποιο επιτυγχανόμενο μίσθωμα ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσό εν τέλει που καταφέρνει ο Δήμος να εισπράξει και να καταλήξει στα ταμεία του.
 4. Αξιοσημείωτο επίσης είναι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλεται ώστε ακίνητα, ιδίως αυτά που έχουν μισθωτικό ενδιαφέρον, να μη παραμένουν χωρίς μίσθωση για σημαντικό χρονικό διάστημα.
 5. Τα τελευταία χρόνια μισθώσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων μισθώνονται με αντίτιμο 25 €/στρέμμα ή και μικρότερο, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ανάλογες μισθώσεις μεταξύ ιδιωτών.
 6. Πρόσφατες μισθώσεις χέρσων δημοτικών εκτάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτά είχαν διατεθεί για άλλες χρήσεις με απόφαση ΔΣ, για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων έγιναν με μίσθωμα επίσης 25 €/στρέμμα, μετά από πρόταση της υπηρεσίας.

 

 1. Οι χέρσες δημοτικές εκτάσεις που μισθωθήκαν ή πρόκειται να μισθωθούν για εγκατάσταση Φ/Β δεν απέδωσαν ποτέ ούτε ένα (1) € στα ταμεία του Δήμου. Οι ιδιωτικές είναι γεωργικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις που αποδίδουν έσοδα στους ιδιοκτήτες τους. Επομένως η εκμίσθωση για εγκατάσταση Φ/Β είναι λογικό να είναι πέραν του καλλιεργητικού εισοδήματος.
 2. Στην εισήγησή της η υπηρεσία στην Οικονομική Επιτροπή για την μίσθωση τέτοιου είδους έκτασης την άνοιξη του 2019 πρότεινε σαν ετήσιο μίσθωμα τα 25 €/στρέμμα.
 3. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό όρων για ανάλογη μίσθωση η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν να καθοριστεί επίσης ετήσιο μίσθωμα 25 €/στρέμμα. Στην απόφαση της επιτροπής περιλήφθηκε επιπλέον και η υποχρέωση απόδοσης του 3 % των εσόδων του Φ/Β πάρκου, καθώς και η υποχρέωση κατασκευής Φ/Β πάρκου το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο Δήμος.
 4. Οι μισθώσεις ιδιωτικών εκτάσεων αφορούν γεωργικές εκτάσεις, και είναι πιο εύκολο να γίνουν εκσκαφές και κατασκευές σ´ αυτές απ´ ότι σε πετρώδεις ορεινές εκτάσεις, τόσο από μορφολογικά χαρακτηριστικά όσο και από κλιματικά.
 5. Οι γεωργικές ιδιωτικές εκτάσεις είναι σαφώς πιο προσβάσιμες για κατασκευή έργων και διασύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ που είναι απαραίτητη.
 6. Το αντίτιμο των 200 €/στρέμμα δεν είναι κανόνας στις μισθώσεις μεταξύ ιδιωτών. Υπάρχουν συμφωνικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων με αντίτιμο στα 40 €/στρέμμα.
 7. Οι συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ιδιωτών είναι χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και με οικονομικό κόστος που προκύπτει από την αναγκαιότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών που σημαίνουν επιβάρυνση με οικονομικό κόστος. Η σύμβαση που συνάπτεται συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή που επίσης συνεπάγεται επιπλέον κόστος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο προσδιορισμός ενός  τιμήματος για τη μίσθωση χέρσων δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων είναι πολυπαραγοντικός και πρέπει να συνεκτιμά όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, και βεβαίως ανοιχτή δημόσια διαδικασία που ο καθένας μπορεί να προσέλθει και να πλειοδοτήσει.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση