Νεοσύστατη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής αναζητά λογιστή/λογίστρια για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο λογιστικής
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστος χειρισμός Η/Υ
Tουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο (λογιστικό γραφείο)
Ενεργή κάρτα ανεργίας

Επιπρόσθετα προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
2η ξένη γλώσσα
Δεξιότητες πάνω σε λογιστικά εργαλεία-προγράμματα

Αποστολή βιογραφικών μαζί με συνοδευτική επιστολή στο counceling36@yahoo.com έως 20/01/2023.