Ανοιχτή επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Φωτίου Ζυγούρη

2 Min Read

Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού συμβουλίου και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

- Advertisement -

 

Μετά από αρκετές οχλήσεις και παρακλήσεις προς την δημοτική αρχή για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς επιχείρησης οι οποίες δεν εισακούστηκαν και ως ένδειξη συμπαράστασης προς το δίκαιο αίτημα του προσωπικού για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση του προέδρου και μέλους του ΔΣ της Κοινωφελούς επιχείρησης.

 

Είμαστε μάρτυρες και γνώστες της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, μιας και στερούμενος τακτικών εσόδων είτε από την κωλυσιεργία της μη είσπραξης των ανταποδοτικών, είτε από τις παρακρατήσεις των ΚΑΠ από διαφόρους προμηθευτές αλλά και από την καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισμού, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στα νομικά πρόσωπα τόσο στην Κοινωφελή όσο και στο ΝΠΔΔ.

 

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνολικές οφειλές του Δήμου προς την Κοινωφελή επιχείρηση ανέρχονται στο ύψος των 70.000,00€ για έτος 2017, 25.000,00€ για το έτος 2018 και 50.000,00€ για το έτος 2019, δηλαδή ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 145.000,00 ευρώ (!), οι οποίες εάν αποδοθούν υπερκαλύπτουν όχι μόνον την δαπάνη μισθοδοσίας αλλά και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, όπως τις συντηρήσεις των γηπέδων και των πολιτιστικών χώρων.

 

Τέλος ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα με έκτακτο ποσό άνω των 300.000,00€ μέρος του οποίου θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περισσότερες πληροφορίες θα σας παρασχεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 19/4/2019

Μοιραστείτε την είδηση