Ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκει το δρόμο της ανάπτυξης

5 Min Read

Ευρωπαϊκά προγράμματα και Συμβολαιακή Τραπεζική είναι η συνταγή ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο την έξοδο τους στις διεθνείς αγορές.
Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα και τον στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά. Η σχέση των αγροτών με την Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιαίτερα δυνατή και ουσιαστική. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 28 Απριλίου στην Ξάνθη. Στην ημερίδα ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου, που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τη ΣΕΚΕ, έγινε εκτενής αναφορά στα Σχέδια Βελτίωσης και τα υπόλοιπα επιχορηγούμενα προγράμματα του ΠΑΑ 2014 -2020, καθώς και στη Συμβολαιακή Γεωργία.
Ενδεικτική ήταν η επισήμανση του γενικού διευθυντή της ΣΕΚΕ κ. Αλέξανδρου Κοντού στην ομιλία του όταν είπε χαρακτηριστικά: «Σε μία περίοδο άπνοιας για την ελληνική γεωργία ο δεύτερος πυλώνας τη Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η μοναδική διέξοδος για επενδύσεις είτε στην πρωτογενή παραγωγή, είτε στη μεταποίηση, είτε στην ποιοτική γεωργία, είτε κυρίως στη δυνατότητα νέων ανθρώπων να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά χρειάζονται υποστήριξη χρηματοδότησης από ένα πιστωτικό ίδρυμα το οποίο υλοποιεί τη Συμβολαιακή Τραπεζική και συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη στρατηγική και την εμπειρία να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτό το εγχείρημα».
Το κλιμάκιο στελεχών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς ανέλυσε διεξοδικά την προσέγγιση του αγροτικού κόσμου Τράπεζα Πειραιώς.
«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ήδη, εδώ και πολύ καιρό, προετοιμασμένη για να στηρίξει την επόμενη ημέρα του αγροτικού τομέα και αυτό το κάνει πράξη. Αναγνωρίζει πως η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον εν λόγω τομέα και στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει να τον υποστηρίζει έμπρακτα και συνολικά, θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές και περιθώρια ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς.
Στη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να κατανοεί τις ανάγκες των αγροτών και των φορέων τους, τόσο κλαδικά όσο και τοπικά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναφέρθηκε ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Κι όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται ως ευθύνη την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα και δεσμεύεται ότι θα αναζητεί συνεχώς τρόπους για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους».
Ο κ. Αλέξης Πολυτάκης, Επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ΠΑΑ και πιο συγκεκριμένα από το υπομέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης. Μιλώντας για τη νέα φιλοσοφία της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, είπε ότι: «Η Τράπεζα Πειραιώς έχει έτοιμες υποδομές για τη χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να αξιοποιηθούν τα μέτρα του ΠΑΑ από τους παραγωγούς. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για τη συνολική κάλυψη των αναγκών των αγροτών, το οποίο περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή για τη λήψη προκαταβολής και το δάνειο έναντι επιχορήγησης».
Με το καινοτόμο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει έμπρακτα τον αγρότη. Στο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, που υλοποιείται από το 2013, αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Ιωάννης Ζαχαρής, Επικεφαλής της Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Στην πρώτη πενταετία εφαρμογής του έχουν υλοποιηθεί πάνω από 300 συμφωνίες μεταξύ συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, με περίπου 25.000 παραγωγούς. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας και η αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.

* «Στη φωτογραφία από αριστερά οι κύριοι:

- Advertisement -

Αλέξης Πολυτάκης, Επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς,

Αντώνης Σκουλάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης της Τράπεζας Πειραιώς,

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς,

Αλέξανδρος Κοντός, Γενικός Διευθυντής της ΣΕΚΕ,

Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς.»

Μοιραστείτε την είδηση