Ο “Χρόνος” στη Σαμαρίνα για τον τρανό χορό

2 Min Read

Πραγματοποιείται σήμερα όπως κάθε χρόνο ο  Τρανός χορός (ή Τσιάτσιος από το όνομα τοπικού ήρωα της Τουρκοκρατίας)  στην Σαμαρίνα μετά την λειτουργία στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς.Ο χορός αυτός θυμίζει με την τριχορία του τους κορυφαίους και τον οργανωτή του τον αρχαίο διθύραμβο. Ονομάζεται έτσι από το ομώνυμο τραγούδι το οποίο λένε πρώτο στο χορό και αναφέρεται στο φοβερό Αρβανίτη επιδρομέα «Τσιάτσιο», που στα 1785 τρομοκρατούσε την περιοχή γύρω από την Σαμαρίνα.

Εκεί, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, οι κάτοικοι πιάνονταν ο ένας με τον άλλο και τραγουδώντας χόρευαν:

- Advertisement -

«Ο Τσιάτσιος εκατέβαινε,
(ολέλε, Τσιάτσιο μ΄ αγρήγορε)
γιε μ΄ ο Τσιάτσιος κατεβαίνει
(λε-λε Τσιάτσιο μ΄αντρειωμένε)…

Στον «Τσιάτσιο» σχηματίζονται δυο μεγάλοι επάλληλοι κύκλοι από άνδρες και γυναίκες. Ο εσωτερικός κύκλος που είναι ο πρωτεύοντας αποτελείται από τους άνδρες ενώ ο εξωτερικός από τις γυναίκες. Μπροστά μπαίνει η ομάδα των γεροντότερων με κορυφαίο του χωριού, συνήθως τον μεγαλύτερο σε ηλικία. Ακολουθεί η ομάδα των μεσηλίκων, κατόπιν οι νεότεροι άνδρες και στο τέλος τα παλικάρια του χωριού. Το ίδιο γίνεται και με τον κύκλο των γυναικών, με την διαφορά ότι αποκλείονται από τον χορό οι άγαμες κοπέλες. Οι χορευτές χορεύουν  τραγουδώντας έξι τραγούδια, που άλλα είναι ηρωικά κλέφτικα και άλλα παρμένα μέσα από την κοινωνική ζωή του
χωριού. Τον χορό συντονίζει ένας οργανωτής – τελετάρχης, που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου κρατώντας ένα ραβδί.

 

 

Με πληροφορίες http://www.pindos-n.gr/

Μοιραστείτε την είδηση