Ο Δήμος Κοζάνης για την πρόταση για OPEN MALL: Παρατηρείται μια συστηματική πολεμική με καταστροφολογικά σενάρια

7 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης ανταποκρινόμενος στην από 05-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης, εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (OpenMall), ως δυνητικός δικαιούχος (ΟΤΑ Α! βαθμού).

Το παραπάνω πρόγραμμα ενεργοποιείται μόνο με την συμμετοχή Συν δικαιούχου, που στην περίπτωση του Δήμου μας αυτός είναι ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης.

- Advertisement -

Χωρίς τη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου της πόλης δεν μπορεί να κατατεθεί πρόταση.

Το σχήμα Δήμος Κοζάνης – Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης υποβάλλοντας μια κοινή πρόταση χρηματοδότησης μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το ποσόν του 1.900.000€. Από το παραπάνω ποσόν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων για τον Δικαιούχο (Δήμο Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€ και για τον Συν δικαιούχο (Εμπορικός σύλλογος Κοζάνης) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000€. Το πρόγραμμα δεν θέτει καμία προϋπόθεση ίδιας συμμετοχής του σχήματος Δικαιούχου/Συν δικαιούχου και οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24-09-2018.

Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά διατίθενται ποσά από την Πολιτεία χωρίς ίδια συμμετοχή των ενδιαφερομένων με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και τη λειτουργικότητα του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Είναι φυσικό επίσης ότι για να διατεθούν τα παραπάνω ποσά τίθενται προϋποθέσεις συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του προγράμματος τόσο από τη πλευρά του Δήμου, όσο και από την πλευρά των Εμπόρων.

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρόσκληση δηλώνοντας ετοιμότητα ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία αναβάθμισης του κέντρου της πόλης, ζήτημα που αφορά στο σύνολο των πολιτών, με το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1.500.000 €.

Ήδη το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου επέδειξε ανάλογο ενδιαφέρον για την απορρόφηση του ποσού των 400.000 € για λογαριασμό των ενδιαφερομένων εμπόρων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι να εκπονήσει μελέτες διαμόρφωσης κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης και να συντάξει – υποστηρίξει τον φάκελο υποψηφιότητας (το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό).

Όλα τα παραπάνω με πρωτοβουλία του Δήμου αναλύθηκαν διεξοδικά σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Κοβεντάρειο στις 27-7-2018 όπου, από Ειδικό για το πρόγραμμα σύμβουλο του Εμπορικού Συλλόγου, αναλύθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, συζητήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις διεκδίκησης των παραπάνω ποσών και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των παραβρισκόμενων, κυρίως Εμπόρων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις που τίθενται από το πρόγραμμα προς τους δικαιούχους είναι αρκετές και ο φάκελος της υποψηφιότητας απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και οργάνωση για να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης. Επιγραμματικά οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν:

  • στην οριοθέτηση περιοχής του εμπορικού κέντρου, όπου υφίστανται ή προβλέπονται οπωσδήποτε πεζόδρομοι ή/και οδοί ήπιας κυκλοφορίας,
  • στη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των καταστημάτων της οριζόμενης περιοχής,
  • στη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» αποτελεί προφανή ευκαιρία για το σύνολο της πόλης και ειδικότερα για την αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου τόσο σε επίπεδο Δημόσιου Χώρου όσο και σε επίπεδο ατομικών επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την οικονομική ανάταση της αγοράς, αφού μάλιστα οι περιπτώσεις αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων σπανίζουν.

Όσο αφορά στις αιτιάσεις των σκεπτικιστών περί του προγράμματος και την συσχέτιση με το παράλληλα εκπονούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), επιβεβαιώνεται η επιλογή του Δήμο όσον αφορά στον προτεινόμενο σχεδιασμό αφού στο μέλλον, χρηματοδότησης θα τυγχάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις που στηρίζονται σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης αποτελεί υποσύνολο της κεντρικής ζώνης προστασίας του συνολικού Σχεδίου με οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Επίσης οι αιτιάσεις περί άγνοιας των καταστηματαρχών για το τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις και ότι τους ζητείται να υπογράψουν εν λευκώ, έχουν απαντηθεί με σαφήνεια στην συνάντηση του Κοβενταρείου. Συγκεκριμένα και επιγραμματικά:

  • Παρουσιάστηκαν παραδείγματα (καλά και κακά) από άλλες περιοχές για να αντιληφθεί η εμπορική κοινότητα τι πρόκειται να γίνει
  • Στις 24/9 θα υποβληθεί η πρόταση με μία προμελέτη. Η οριστική μελέτη θα ολοκληρωθεί εφόσον η πρόταση εγκριθεί.
  • Η προμελέτη θα βασιστεί σε κατευθύνσεις που θα δώσει ο Δήμος, αλλά και οι έμποροι. Για το λόγο αυτό έχουν δοθεί και θα δίδονται αντίστοιχα ερωτηματολόγια.
  • Το προσχέδιο της προμελέτης θα παρουσιαστεί σε δεύτερη διαβούλευση αρχές Σεπτεμβρίου, όπου και θα δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης όλων. Οι απόψεις των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στην τελική προμελέτη. Στοιχεία της προμελέτης περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου επομένως πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
  • Η συλλογή των δηλώσεων από τους καταστηματάρχες έχει μόνο χαρακτήρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τίποτα παραπάνω. Ο Δήμος προέβη σε αυτή την κίνηση για να διαπιστώσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής και εφόσον υπάρχει να προχωρήσει σε συνεργασία με το σύμβουλο. Άλλωστε για την υποβολή της πρότασης απαιτείται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου

Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται έμπρακτα για την αναβάθμιση της πόλης σε όλα τα επίπεδα και η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή της.

Παρατηρείται, ωστόσο, μια συστηματική πολεμική από ορισμένους που στοχεύει στις επιλογές της Δημοτικής Αρχής και με μοναδική αντιπρόταση «όλα είναι μια χαρά» και «μη θίγετε τα κακώς κείμενα». Τα σενάρια καταστροφής και οι προσπάθειες παραπληροφόρησης με απόκρυψη της μεγάλης εικόνας, που διατυπώνονται, αδικούν το σύνολο της προσπάθειας που καταβάλλεται, προσβάλουν τη νοημοσύνη των Δημοτών και βλάπτουν τελικά τα συμφέροντα της πόλης μας.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο αλλά πιστεύουμε ότι αν δεν σχεδιάσουμε άμεσα το μέλλον της πόλης μας, τις συνέπειες της αδράνειας θα την πληρώσουμε, αργά η γρήγορα, όλοι όσοι ζούμε σε αυτήν, με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο τη δίκης μας όσο και των παιδιών μας.

Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε αργήσει δραματικά και όσο αναβάλουμε αυτές τις επιλογές τόσο θα βρισκόμαστε μόνιμα πίσω σε σχέση με άλλες πόλεις που κάνουν άλματα με τη συμμετοχή πάντα των πολιτών.

Η επιλογή πάντα θα βρίσκεται στα χέρια των πολιτών αυτής τα πόλης για να στηρίξουν ή να απορρίψουν τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής με όρους μέλλοντος!

Ελπίζουμε ο Εμπορικός Κόσμος να αγνοήσει τις σειρήνες της παραπληροφόρησης, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και να μη πετάξει άλλη μια ευκαιρία για την πόλη, ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες εποχές που βιώνουμε….

 

Μοιραστείτε την είδηση