Ο Γιώργος Χιωτίδης για τις δηλώσεις του Σ. Γκανάτσιου διοικητή Νοσοκομείου Κοζάνης: “Για να αναδείξεις το δικό σου έργο, πρέπει να μηδενίσεις ή ακόμα χειρότερα να απαξιώσεις πλήρως το έργο των προηγούμενων”

9 Min Read

Παραλείψεις και αδιαφορία τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Μάλιστα!!!. Για να αναδείξεις το δικό σου έργο, πρέπει να μηδενίσεις ή ακόμα χειρότερα

να απαξιώσεις πλήρως το έργο των προηγούμενων. Γνωστή επικοινωνιακή τακτική, πλην όμως απολύτως ατελέσφορη, για τον απλούστατο λόγο ότι τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και ως εκ τούτου απόλυτη είναι και η αναντιστοιχία μεταξύ των όσων λέγονται στα ΜΜΕ, και δεν είναι η πρώτη φορά, και των όσων πραγματικά συνέβησαν. Ας δούμε λοιπόν τι παρέλαβε η σημερινή διοίκηση και τι παρέλαβε η προηγούμενη, μεταξύ του 2015 και 2020, και συγκεκριμένα μέχρι στις 14/1//20, ημερομηνία κατά την οποία ανάλαβε τα νέα της καθήκοντα.

- Advertisement -
 1. 2015: Μόνιμοι Ιατροί 37

2020: Μόνιμοι ιατροί 53 (2 εξ αυτών μετακινημένοι στην Πτολεμαΐδα)

 1. 2015: Επικουρικοί Ιατροί 8

2020: Επικουρικοί Ιατροί 17

 1. 2015: Λοιπό προσωπικό όλων των κατηγοριών 276

2020: Λοιπό προσωπικό όλων των κατηγοριών 373 (μεταξύ αυτών 23 από

προγράμματα ΟΑΕΔ , 39 με ατομικές συμβάσεις για καθαριότητα, φύλαξη και

σίτιση και 16 επικουρικό προσωπικό)

 1. Προκηρύξεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού (από 25/5/2016 έως 21/5/2019) 33 θέσεις, εξ αυτών ανέλαβαν υπηρεσία 19, 6 ήταν άγονες και 8 σε εξέλιξη). Οι 8 τελευταίες επαναπροκηρύχθηκαν μετά τις εκλογές με καθυστέρηση 9 μηνών!!! (Φεβρουάριος 2020)

Συμπερασματικά και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα:

Οι ιατροί του νοσοκομείου Κοζάνης, μόνιμοι και επικουρικοί, αυξήθηκαν κατά 25 άτομα (από 45 σε 70) και αυτό παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν 5, μετατέθηκαν 3 και παραιτήθηκε 1 ιατρός, αύξηση 55,5%. Επιπλέον, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε, τον Αύγουστο του 2016: η Παθολογική Κλινική είχε 2 μόνιμους ιατρούς και 2 ειδικευόμενους, το ΤΕΠ κανένα ιατρό, η ΜΕΘ 1 ιατρό μετακινημένο στην Πτολεμαΐδα και το Πνευμονολογικό ιατρείο 1 ιατρό , ενώ τον Ιανουάριο του 2020: η Παθολογική Κλινική είχε 4 μόνιμους ιατρούς και 9 ειδικευόμενους (σήμερα έχει 5 μόνιμους ιατρούς, με μία επιπλέον θέση που καταλήφθηκε από προκήρυξη που έγινε στις 26/3/2019), το ΤΕΠ 3 ιατρούς, η ΜΕΘ 4 ιατρούς (οι 2 μετακινημένοι στην Πτολεμαΐδα) και 3 Πνευμονολόγους.

Σημαντική βελτίωση επίσης υπήρξε και στο λοιπό, πλην ιατρικού, προσωπικό όλων των κατηγοριών: από 276 σε 373 άτομα, αύξηση 35% περίπου.

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα στοιχεία για την περίοδο 2010- 2015, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις, να ενημερωθούν αξιόπιστα οι πολίτες, να αναδειχθούν τα πεπραγμένα προσώπων και των εφαρμοσμένων πολιτικών και να πάψουν μια και καλή οι κουτοπόνηρες και ισοπεδωτικές λογικές «περί της …άσχημης κατάστασης που παραλάβαμε.. πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχαν οι παραλήψεις τις τελευταίας δεκαετίας…» με σκοπό την, για ενδεχόμενη αποτυχία, δημιουργία «άλλοθι», ρίχνοντας την ευθύνη συλλήβδην τους προηγούμενους.

Η σημερινή διοίκηση έκανε και προτίθεται να κάνει κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση (ξεχωριστό ΤΕΠ, δημιουργία ΜΕΘ κ.ά.), έστω, είναι αλήθεια, με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά όμως είναι εφικτά, διότι ακριβώς δημιουργήθηκαν προηγουμένως οι προϋποθέσεις. Είναι ευνόητο ότι ο μέγεθος της βελτίωσης εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει, υλικές και άυλες, και σε καμιά περίπτωση δεν είναι συνάρτηση μόνο των ικανοτήτων της. Το προσωπικό του Νοσοκομείου, οι πολιτικές του Υπουργείου, οι οικονομικές συνθήκες της χώρας και πολλά άλλα, όπως η συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου εν προκειμένου, παίζουν και θα παίξουν τεράστιο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Καλούμε αυτό το σημείο τους πολίτες καλόπιστα να αναρωτηθούν:

 1. Πόσο αποτελεσματικό θα ήταν συνολικά το Νοσοκομείο στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης χωρίς την προαναφερόμενη στελέχωσή του;
 2. Αν θα μπορούσε να λειτουργήσει η ΜΕΘ, τόσο στην Πτολεμαΐδα όσο και στην Κοζάνη, χωρίς τους 4 ιατρούς που προσελήφθησαν και χωρίς την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού που προηγήθηκε;
 3. Αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ξεχωριστό ΤΕΠ για τα ύποπτα περιστατικά με 2 μόνο μόνιμους ιατρούς παθολόγους, 1 μόνο πνευμονολόγο και κανένα μόνιμο ιατρό στα ΤΕΠ; κατάσταση που υπήρχε το 2015.
 4. Αν θα μπορούσε να υπάρξει η απολύτως αναγκαία εργαστηριακή υποστήριξη, χωρίς τη στελέχωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνικού εξοπλισμού, κυρίως του ακτινολογικού εργαστηρίου;
 5. Γιατί δεν επαναπροκηρύχθηκαν οι άγονες θέσεις από τις προκηρύξεις του 2018, 2 για το ΤΕΠ και μία για τη ΜΕΘ και γιατί καθυστέρησε 8 ολόκληρους μήνες η επαναπροκήρυξη των 8 θέσεων που είχαν προκηρυχθεί στις 21/5/2019 και σταμάτησαν λόγω των εκλογών;
 6. Πως θα ήταν η κατάσταση στο νοσοκομείο αν μεταξύ 2015 και 2019: α) δεν είχε μεταφερθεί η Καρδιολογική Κλινική σε ανακαινισμένο χώρο και δεν είχε δημιουργηθεί η στεφανιαία μονάδα; β) δεν είχε αποκτηθεί καινούργιος αξονικός τομογράφος, όταν ο παλιός ήταν σε λειτουργία από το 2005 και παρουσίαζε συχνές βλάβες με μεγάλο κόστος αποκατάστασης; γ) δεν είχε τεθεί σε λειτουργία ο μαγνητικός τομογράφος; δ) δεν διέθετε καινούργιο υπέρηχο, υπερυχοκαρδιογράφο ψηφιακό μαστογράφο και λαπαροσκοπικό πύργο; ε) Δεν λειτουργούσε εξωτερικό ιατρείο για διοισοφάγειο υπερηχογράφημα όπως και σύγχρονο γαστρεντερολογικό ιατρείο που πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις που δεν γινόταν ποτέ στο παρελθόν; στ) Δεν λειτουργούσε εξωτερικό ιατρείο άνοιας, αιματολογικό ιατρείο, ιατρείο καρδιολογικής ανεπάρκειας, εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και δεν αυξάνονταν δραστικά η ποσότητα και το είδος όλων των χειρουργικών επεμβάσεων (γενικής χειρουργικής, ορδοπεδικών κ.ά) ζ) Δεν διέθετε τρία καινούργια μηχανήματα αιμοκάθαρσης και δεν ανακαινίζονταν ο χώρος της ΜΤΝ.
 7. Πως είναι δυνατόν να υπονοούνται αδιαφορία, παραλείψεις και μέσω αυτών στασιμότητα; Όταν μεταξύ 2015 και 2019 α) ο αριθμός των νοσηλευόμενων αυξήθηκε από 9.000 άτομα σε περισσότερα από 12.000 άτομα, β) οι επισκέψεις στα ΤΕΠ από 35.000 σε πάνω από 50.000 γ) Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων από 580.000 σε πάνω από 750.000 δ) Οι επισκέψεις στα Τ.Ε.Ι από 53.000 σε πάνω από 58.000 ε) οι παντός είδους χειρουργικές επεμβάσεις από 2.100 σε πάνω από 3.200.

Σ΄ ό,τι αφορά στη σημερινή διοίκηση, ελπίζουμε να βγει αλώβητη από αυτή τη δίνη και μακάρι στο τέλος της, όπως και στο τέλος της θητείας της, ο απολογισμός της να είναι θετικός, διότι αυτό θα ήταν καλό για το «Μαμάτσειο μας». Μέχρι τότε, ας σκύψει το κεφάλι, επικεντρωμένη στα προβλήματα και ας προσπαθήσει να κάνει ότι καλύτερο μπορεί με τα όπλα που διαθέτει. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται δημιουργώντας τεχνηέντως προβλήματα, ούτε προφανώς λύνοντας ανύπαρκτα προβλήματα. Η κατάσταση βελτιώνεται όταν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες του νοσοκομείου καλυτερεύουν. Αλλά αυτό θα το δούμε με τη λήξη της θητείας της και στον σχετικό τότε απολογισμό, βεβαίως με στοιχεία και όχι με τις γνωστές επικοινωνιακές «θολούρες». Μέχρι τότε της ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη διάθεσή της, εφόσον και αν μας χρειαστεί. Όπως επίσης ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία στο προσωπικό του Νοσοκομείου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, ελπίζοντας ταυτόχρονα η προσπάθειά του να ανταμειφθεί από την Πολιτεία, υλικά και ηθικά, όπως πραγματικά του αξίζει.

Χιωτίδης Γεώργιος

Πρώην Διοικητής των Γ.Ν.

Κοζάνης «Μαμάτσειο» και Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Υ.Γ. Δεν αναφέρομαι στην παρούσα επιστολή σε όλα όσα επιπλέον έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας μου αναφορικά με: χρηματοδοτήσεις, εξοπλισμούς, προμήθειες και θεσμικές παρεμβάσεις, ούτε και σε όσα δεν έκανα λόγω προσωπικών αδυναμιών ή και αντικειμενικών δυσκολιών. Τα θετικά είναι γνωστά σε όλους και αναγνωρίζονται από κάθε καλοπροαίρετο, αλλά δεν είναι μόνο δικά μου. Συνέβαλαν σε αυτά πολλοί, πολιτικοί και πολιτικές του Υπουργείου , διοίκηση της 3ης ΥΠΕ, αυτοδιοίκηση, κυρίως η περιφερειακή αρχή, πολλοί δωρητές και οπωσδήποτε οι υποδιοικητές των δύο νοσοκομείων και το προσωπικό τους σε κάθε επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας. Κάποια σημαντικά έργα, όπως για παράδειγμα η επέκταση των εγκαταστάσεων του Γ.Ν, Πτολεμαΐδας και η εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων στα δύο νοσοκομεία ξεκίνησαν από προηγούμενες διοικήσεις και ολοκληρώθηκαν στη δική μου. Η διαμόρφωση του χώρου, η προμήθεια και η εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου ολοκληρώθηκε από προηγούμενη διοίκηση: Σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Μοιραστείτε την είδηση