Ο «γόρδιος δεσμός» της γέφυρας Σερβίων

2 Min Read

Η γέφυρα Σερβίων αναντίρρητα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ως τμήμα της βασικής οδικής αρτηρίας προς τη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λογίζεται πλούτος της περιοχής και για το λόγο αυτό οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο.

Αυτό που απουσιάζει μέχρι σήμερα είναι η ξεκάθαρη στρατηγική περί τη διαχείριση της. Η ηλικία της επιδεινώνει τα προβλήματά της, ενώ ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται.

Μέχρι σήμερα, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη να εκτιμηθούν οι ζημιές που υπάρχουν και εν συνέχεια να αποφασιστούν οι παρεμβάσεις-ενισχύσεις τεχνικής φύσης αποκατάστασης της στατικής επάρκειας.

Ένα μεγάλο θέμα, ωστόσο, που μπαίνει είναι το οικονομικό. Χαρακτηριστικά μηχανικός-μελετητής με μεγάλη εμπειρία σε γέφυρες λέει ότι «το φυσικό αντικείμενο του έργου -το εμβαδόν συνόλου καταστρώματος της γέφυρας- είναι 17.823 μ2 και η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι πολύ μεγαλύτερη από 1 εκατ. ευρώ. Η αμοιβή ελέγχου στατικής επάρκειας είναι της τάξης των 400 χιλ. ευρώ. Πρέπει να προστεθεί και το κόστος μελέτης των απαιτούμενων ενισχύσεων για την αποκατάσταση της γέφυρας στον επιθυμητό βαθμό που δεν μπορεί προς το παρόν να αποτιμηθεί».

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος είναι άγνωστο μέχρι στιγμής. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας και φυσικά να έχουν εξασφαλισθεί τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

«Μόνο «επιδερμικά», ωστόσο, αντιμετωπίζεται το θέμα ως τώρα» μας λέει ο ίδιος μηχανικός, που τολμά να προκρίνει ως καλύτερη και ταχύτερη λύση την κατασκευή νέας καλωδιωτής γέφυρας με δύο πυλώνες, το κόστος της οποίας μπορεί να κινηθεί μεταξύ 40 έως 60 εκ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι 71 εκ. είναι ο προϋπολογισμός της σήραγγας της Κλεισούρας που είναι έργο πολύ μικρότερης σημασίας από τη γέφυρα των Σερβίων.

Το θέμα είναι τι βάζουμε ως προτεραιότητα.

 

Μοιραστείτε την είδηση