Ο κορωνοϊός ας ανιχνευθεί στις πραγματικές του «εστίες» και όχι μόνο στις λαϊκές αγορές και στις Εκκλησίες!…Του Δημήτρη Κλείδη

5 Min Read

Ένα από τα «καυτά» θέματα των ημερών στην περιοχή μας ήταν η απόφαση του κλεισίματος της λαϊκής αγοράς, για την προστασία των καταναλωτών από τον κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του κορωνοΐου.
Οι ιθύνοντες και αρμόδιοι της περιοχής έκριναν ότι από την λειτουργία της λαϊκής, θα είχαμε κρούσματα του κορωνοΐου και ανέστειλαν την λειτουργία αυτής, «ελαφρά τη καρδία», χωρίς να προβλέψουν την θύελλα αντιδράσεων εκ μέρους των συμπολιτών.
Προ της γενικής κατακραυγής, το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναγκάσθηκε, με ανακοίνωση – απολογία του – να προσπαθήσει να δικαιολογήσει την απόφασή του.
Στην αναφορά, που συντάχθηκε, στις 14 Αυγούστου 2020, μετά τον έλεγχο στην λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους, στην πόλη της Κοζάνης, διαπιστώθηκε ότι δεν «τηρήθηκαν τα μέτρα», ότι «η απόσταση των τριών μέτρων από πάγκο σε πάγκο είχε παραβιασθεί από μεγάλο αριθμό εκθετών και σε καμμία περίπτωση από δύο ή τρεις εκθέτες», ότι «κατά τον έλεγχο συλλέχθηκε και σχετικό φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει τα παραπάνω», ότι «δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί κανένα άλλο μέτρο πιο επιεικές, γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από κανέναν νόμο και καμία διάταξη…», αποστέλλοντας την αναφορά στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.
Επί των διαλαμβανομένων στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας, κάποιες απλές σκέψεις:
Για ένα τόσης σπουδαιότητας θέμα, που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση μέρους των απαραίτητων βιοτικών αναγκών του καταναλωτικού κοινού της Κοζάνης – και όχι μόνο – καθώς και την προσφορά και διάθεση των προϊόντων εκ μέρους των παραγωγών, είναι πλήρη και επαρκή όσα διαλαμβάνονται στην ανακοίνωση;
Μήπως, αντί της γενικολογίας και αοριστολογίας, έπρεπε να καταγραφούν συγκεκριμένα και ωρισμένα πρόσωπα και πράγματα;
Μήπως οι υποτιθέμενες παραβάσεις αντί να αναφέρονται αορίστως σε «…μεγάλο αριθμό εκθετών…», έπρεπε να είναι συγκεκριμένος αριθμός, για να εκτιμηθεί και το μέγεθος του μεγάλου;
Μήπως, αντί του αορίστως αναγραφόμενου ότι «…η απόσταση των τριών μέτρων από πάγκο σε πάγκο είχε παραβιασθεί…» έπρεπε να συμπληρωθεί με την επί τόπου μετρηθείσα απόσταση;
Μήπως, αντί της θεωρητικώς καθορισθείσης απόστασης των τριών μέτρων, αυτή παρέμεινε μόνο στη θεωρία, ενώ στην πράξη, επί τόπου, ουδέποτε εμετρήθη, για να διακριβωθεί, εάν και κατά πόσον ο κορωνοϊός μεταδίδεται στο ένα, στα δύο ή στα τρία μέτρα;

Μήπως, αντί για την αορίστως αναγραφόμενη παράβαση των τριών μέτρων, έπρεπε να αναγράφεται η συγκεκριμένη διάταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βάσει της οποίας υπήρξε παράβαση;
Μήπως, αντί του γενικού αφορισμού «…δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί κανένα άλλο μέτρο πιο επιεικές…», έπρεπε να γίνει επίκληση των γενικών αρχών του δικαίου, περί επιείκειας, η οποία είναι ομογάλακτη αδελφή της δικαιοσύνης και η οποία, εάν δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α., προβλέπεται από θεμελιώδεις κανόνες του δικαίου;
Μήπως, αντί αοριστιών, παραλείψεων, ατελειών στην αναφορά, προφανώς από «υπερβάλλοντα ζήλον» προς την υπερκειμένην Αρχήν, έπρεπε η εισήγηση να τείνει στην ενδυνάμωση της οικονομικής κρίσης, την οποία βιώνουμε, με την αποτροπή της αναστολής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Αριστοτέλους, στην Κοζάνη;

- Advertisement -

Μήπως, αντί όσα διαλαμβάνονται στην αναφορά, έπρεπε να «διανθισθούν» και μάλιστα με ιδιαίτερη επισήμανση και με το γεγονός ότι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, οι εκθέτες – παραγωγοί στην λαϊκή της Αριστοτέλους ήσαν αισθητά λιγότεροι από τον συνήθη αριθμό προηγουμένων ημερών λειτουργίας, λόγω του ότι οι περισσότεροι εκθέτες – παραγωγοί μετέβησαν στα Γρεβενά, όπου η εβδομαδιαία λαϊκή τους αγορά λειτουργεί κάθε Παρασκευή, ενώ στην Κοζάνη, η λαϊκή αγορά στην Αριστοτέλους λειτουργεί κάθε Σάββατο;
Μήπως αντί για «ελαφρά τη καρδία» εισηγήσεις και αποφάσεις, έπρεπε, σε θέματα σύνθετα και πολυσύνθετα, να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή;
Άλλωστε, οι φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία, μάλλον αποδυναμώνουν παρά ενισχύουν τις «θέσεις» και απόψεις της Υπηρεσίας, καθώς στις φωτογραφίες, οι διάδρομοι και η μεταξύ των πάγκων απόσταση είναι αραιά και ελεύθερη, αποκλείοντας ακόμη και σκέψη ενδεχόμενου συνωστισμού!…
Εξάλλου, οι λαϊκές αγορές είναι θεσμός. Ένα θεσμό και μάλιστα αυτόν των λαϊκών αγορών, δεν τον χτυπούμε, ούτε τον καταπολεμούμε. Αντιθέτως, τον προστατεύουμε και τον ενισχύουμε!…
Εν κατακλείδι, οι έλεγχοι και απαραίτητοι και αποδεκτοί είναι. Να γίνονται, όμως, όχι επιλεκτικά, αλλά γενικά. Και σε άλλους χώρους και να μην έχουμε το φαινόμενο, που ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανήγγειλε, δηλαδή, να έρχονται στη Χώρα μας 2.571.408 τουρίστες, χωρίς τεστ και έλεγχο!…
Ο κορωνοϊός ας αναζητηθεί στις πραγματικές του «εστίες» και όχι μόνο στις λαϊκές αγορές και στις Εκκλησίες!…

Δημ. Κλείδης

Μοιραστείτε την είδηση