Ο Κοζανίτης καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σάββας Χριστοδούλου εισηγητής στο 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

2 Min Read

Την εργασία-έρευνα με θέμα “Αναπνευστική λειτουργία σε μαθητές λυκείου Ν. Κοζάνης“, παρουσίασε ο καθηγητής φυσικής αγωγής Σάββας Χριστοδούλου στο 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Athens Hilton Hotel από 9-12 Νοεμβρίου 2017, επικεφαλής επιστημονικής ομάδας που απαρτίζονταν από τον καθηγητή Πνευμονολογίας, δντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Λάρισας Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, την ιατρό πνευμονολόγο του Π.Γ.Ν. Λάρισας Ουρανία Κώτσιου, την φυσικοθεραπεύτρια Στυλιανή Χριστοδούλου και τον οικονομολόγο Α.Π.Θ. Θεόδωρο Χριστοδούλου.

Τα βασικά στοιχεία της παρουσίασης, όπως τα συνόψισε ο κ. Σ. Χριστοδούλου, έχουν ως εξής:

- Advertisement -

Σκοπός: Ο έλεγχος της πνευμονικής υγείας και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σπιρομετρικών τιμών από υγιείς μαθητές/τριες Λυκείων του Ν. Κοζάνης καθώς και η σύγκριση των σπιρομετρικών δεικτών με διεθνείς εξισώσεις αναφοράς.

 ΜέθοδοςΣτην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν συνολικά 248 υγιείς εθελοντές μαθητές (43,55% άρρενες, μέση ηλικία: 16.35±0.90 έτη) από επτά Λύκεια του Ν. Κοζάνης. Μετρήθηκαν περισσότερες από 30 σπιρομετρικές παράμετροι σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς της κλίμακας Κnudson/ERS και αξιολογήθηκαν τελικά 7 (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF75%, FEF 25-75%, PEF, PIF), οι οποίες συγκρίθηκαν περαιτέρω με τις εξισώσεις αναφοράς GLI, NHAΝES III, ZAPLETAL. Οι σπιρομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες (ATS/ERS Task Force), με χρήση σπιρόμετρου τύπου Mir Spirolamp II.

Αποτελέσματα: Τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια παρατηρήθηκαν σημαντικά μεγαλύτερες μετρηθείσες τιμές των: FVC, FEV1FEV1/FVC, FEF75%, FEF 25-75% συγκριτικά με τις προβλεπόμενες, ανεξάρτητα από την εξίσωση αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε. Αντίθετα, οι μετρηθείσες τιμές για τον δείκτη PEF (μέγιστη εκπνευστική ροή) για τα κορίτσια  και το δείκτη PIF (μέγιστη εισπνευστική ροή και για τα δυο φύλα, ήταν σημαντικά χαμηλότερες των αναμενομένων, για όλες τις εξισώσεις αναφοράς για το σύνολο του πληθυσμού.

 Συμπεράσματα: Οι μαθητές και μαθήτριες Λυκείων του Ν. Κοζάνης, για τους συγκεκριμένους δείκτες σπιρομέτρησης που μελετήθηκαν, εμφάνιζαν υψηλότερες από τις αναμενόμενες σπιρομετρικές τιμές ανεξάρτητα από την εξίσωση με την οποία τους αξιολογήθηκαν. Η μόνη υστέρηση που παρατηρήθηκε ήταν στις τιμές ΡEF και σε σημαντικότερο βαθμό στις τιμές PIF. Για την ακριβέστερη εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας και διάγνωση των πνευμονικών νοσημάτων απαιτείται τακτικός επαναπροσδιορισμός των σπιρομετρικών τιμών αναφοράς που θα αντιπροσωπεύουν αντικειμενικότερα τον εκάστοτε εξεταζόμενο πληθυσμό.
mikrovalto.gr

Μοιραστείτε την είδηση