Ο Λ. Μαλούτας για την απουσία της παράταξής του από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2 Min Read

Οι δημοτικοί σύμβουλοι μέλη του συνδυασμού της ΕΝΟΤΗΤΑΣ δεν συμμετείχαμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12/7/2017, όσοι από εμάς βρισκόμασταν στην περιοχή, και με mail που στάλθηκε στον Πρόεδρο του ΔΣ εξηγήθηκαν οι λόγοι που καθιστούσαν αδύνατη την παρουσία μας.

Το mail που στάλθηκε είναι το παρακάτω :

“Πρόεδρε,

Αναφορικά με τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ σου επισημαίνω τα εξής :
Οι εισηγήσεις των θεμάτων του ΔΣ στάλθηκαν στις 16.00 περίπου της Παρασκευής 21/7/2017.
Δεδομένης της ώρας αποστολής, της θερινής περιόδου που διανύουμε, της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων αλλά και του πλήθους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (42), είναι φανερό ότι καθίσταται αδύνατη την ενημέρωση επί των θεμάτων συζήτησης του ΔΣ.
Επιπλέον για την επίδοση των εκτυπωμένων εισηγήσεων δέχθηκα τηλέφωνο από εργαζόμενο στο Δήμο σήμερα 24/7/2017, περί την 12η μεσημβρινή, προκειμένου να μου δοθούν.
Ώρα κατά την οποία οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες καθιστούσαν αδύνατη την επίδοση.
Η παρουσία του δημοτικού συμβούλου σε διαδικασία και συζήτηση θεμάτων επί των οποίων καμία γνώση έχει καθιστούν το ρόλο του εντελώς διακοσμητικό αφού δεν μπορεί να συμβάλλει το παραμικρό στη συζήτηση και τη διαδικασία λήψης απόφασης.
Δεδομένων όλων των παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία μας στη συνεδρίαση του ΔΣ είναι αδύνατη, και αυτό όχι με δικιά μας ευθύνη.

Λ. Μαλούτας”

Η εξασφάλιση της ουσιαστικής ενημέρωσης, και όχι η τυπική τήρηση των προθεσμιών, αποτελεί βασικό όρο λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

Μοιραστείτε την είδηση