Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

3 Min Read

Η διαχειριστική ομάδα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας επισκέφτηκε το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, οι μαθητές/τριες και συνοδοί/εκπαιδευτικοί του Πρότυπου Λυκείου Καστοριάς και του 2ου Γενικού Λυκείου Καστοριάς. Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς συμμετέχει στο πρόγραμμα “Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” για το σχολικό έτος 2022-2023. Η διαχειριστική ομάδα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο του ΟΕΝΕΦ, Κωνσταντίνο Φιλιππίδη και τους Άκη Δημητρίου και Παρασκευή Σιστάνη. 

O Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, καλωσόρισε τους μαθητές/τριες και στη συνέχεια τους/τις ενημέρωσε σχετικά με τον ρόλο του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τις προτεραιότητες και στόχους του φορέα υποδοχής του Κέντρου, του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ιστορία της δημιουργίας της Ε.Ε., στο τι σημαίνει “Ημέρα της Ευρώπης”, αλλά και στις ευρωπαϊκές αξίες και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών που πρεσβεύει η Ε.Ε. Έγινε ακόμα αναφορά στην ιστορική προέλευση της ονομασίας της Ευρώπης, στο τι συμβολίζει η σημαία της Ε.Ε., αλλά και στις επίσημες γλώσσες της. Επιπλέον ο κ. Φιλιππίδης αναφέρθηκε στον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο λειτουργίας τους. Ακολούθως, επισήμανε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή, ποιες είναι οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τους νέους/νέες μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Erasmus+ & Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και πού είναι ορατή η παρουσία της στις πόλεις της Περιφέρειάς μας. Οι μαθητές/τριες μέσω της μεθόδου “καταιγισμού ιδεών” (brainstorming), παρέθεσαν τις δικές τους απόψεις σχετικά με το πόσο Ευρωπαίοι αισθάνονται αλλά και κατά πόσο οι ίδιοι/ες επωφελούνται και με ποιο τρόπο ως Ευρωπαίοι πολίτες.  

- Advertisement -

Με το πέρας της ενημερωτικής επίσκεψης πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή των προαναφερθέντων  Λυκείων και με την υποστήριξη μελών και εθελοντών του  Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές/τριες, με διαφορετική χώρα προέλευσης ο καθένας,  χωρίστηκαν σε τρεις επιτροπές από τις οποίες θα εξαγόντουσαν τα αποτελέσματα – προτάσεις που θα κατέθεταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν θέματα που άπτονται  στις αξίες που πρεσβεύει η  ΕΕ. 

Στους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, διανεμήθηκε δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό με εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα, ώστε να έχουν την ευκαιρία οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ και τις αξίες της. 

Μοιραστείτε την είδηση