Ο περιφερειακός τύπος διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα των δημοσίων συμβάσεων- Χρέος των βουλευτών να αποτρέψουν το έγκλημα εις βάρος του Τύπου της περιφέρειας

3 Min Read

Εισάγεται αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στην Ολομέλεια της βουλής προς ψήφιση το Σχέδιο Νόμου για τις «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Στο άρθρο «66» του επίμαχου Ν/Σ η κυβέρνηση ακυρώνει εγκληματικά εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και της διαφάνειας, τους κανόνες δημοσιότητας περιορίζοντας στο ηλεκτρονικό μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ) την προδημοσίευση των διαγωνισμών του δημοσίου που λαμβάνει γνώση ο κάθε ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

- Advertisement -

Η δημοσίευση στον τοπικό Τύπο δίνει τη δυνατότητα στη μικρή επιχείρηση να συμμετέχει στους διαγωνισμούς κάθε μικρού η μεγάλου φορέα, κάτι που θα εκλείψει με την κατάργηση της δημοσίευσης και την ανάρτηση μόνον στο ΚΗΜΔΗΣ εξυπηρετώντας τη δημιουργία μονοπωλίων και μεγάλων εταιριών που θα αλώσουν κάθε είδους προμήθεια του Δημοσίου, συμβάσεων αλλά και μικρών τεχνικών έργων μέχρι 60.000€.

Η πρόβλεψη για την ισχύ του νόμου από την 1/1/2021 δεν είναι αρκετή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τύπου της ελληνικής περιφέρειας οι οποίες αποτελούν τη μόνη ισχυρή αξιόπιστη και διάφανη επιλογή για τον έλεγχο στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, μέσω των ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού. Η δημοσίευση της περίληψης διαγωνισμών και  προμηθειών στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο επί σειρά δεκαετιών διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα της επιβαλλόμενης από την κοινή λογική και τη Δημοκρατία, διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση, τα κόμματα και όλους τους βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας να αποτρέψουν αυτό το έγκλημα εις βάρος του Τύπου της περιφέρειας. Η προάσπιση του περιφερειακού Τύπου, είναι προάσπιση της ίδιας της Δημοκρατίας!

 

***Με τεκμηριωμένα επιχειρήματα ο Πρόεδρος της ΕΙΗΕΕ Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος τόσο από το βήμα της βουλής όσο και κατά την δευτερολογία του από το έδρανα κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ότι με την ενέργεια αυτή η κυβέρνηση δεν «σκοτώνει» μόνον την τελευταία ελπίδα που υπάρχει για την βιωσιμότητα των τοπικών εφημερίδων, αλλά επιφέρει ένα τεράστια πλήγμα στην διαφάνεια και την οικονομία στις κατά τόπους αγορές.

Παρέθεσε συγκεκριμένα μάλιστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποτελεί ούτε μνημονιακή υποχρέωση, ούτε Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Το Δ.Σ.

Μοιραστείτε την είδηση