Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας-Θ. Θεοδουλίδης: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών λειτουργών και υπαλλήλων του Ιδρύματος εξαιτίας παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα ή ελαφρότητα

3 Min Read

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες που υποβλήθηκαν από υποψήφιους αλλά και κατόπιν της επιστολής του Υφυπουργού Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία εκλογής Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής βρίσκεται, ακόμη, σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, και βάσει της ενημέρωσης από τα αρμόδια όργανα, έχει κατατεθεί η εισηγητική έκθεση, το περιεχόμενο της οποίας έχει προκαλέσει τον διάλογο των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νομολογίας του ΣτΕ, η έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής έχει τον χαρακτήρα απλής γνώμης. Τούτο σημαίνει ότι τα μέλη του Εκλεκτορικού δε δεσμεύονται από το περιεχόμενό της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μπορούν να αποκλίνουν από τις αξιολογήσεις και τις προτάσεις της.
  2. Το πιο σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται διαδικασία προληπτικού ελέγχου νομιμότητας μίας εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον Πρύτανη. Ο τελευταίος έχει την αρμοδιότητα να διενεργήσει (κατασταλτικό) έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας εκλογής κατόπιν της απόφασης που λαμβάνει το Εκλεκτορικό και όχι, φυσικά, επί μίας προπαρασκευαστικής, μη εκτελεστής πράξης, όπως είναι η εισηγητική έκθεση. Ειδάλλως, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ανεπίτρεπτης παρέμβασης του Πρύτανη σε εκκρεμή διαδικασία εκλογής, η οποία διεξάγεται από λειτουργούς που διαθέτουν, κατά το Σύνταγμα, προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως αναλύεται και στη νομολογία του ΣτΕ.
  3. Αντίστοιχα, στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται διαδικασία προληπτικού ελέγχου νομιμότητας μίας εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλο διοικητικό όργανο του Υπουργείου. Ο Υπουργός έχει την αρμοδιότητα να διενεργήσει (κατασταλτικό) έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας εκλογής με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία έχει θεωρηθεί σύννομη από τον Πρύτανη. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο έλεγχος νομιμότητας επί των διαδικασιών εκλογής διενεργείται πάντοτε με την προσήκουσα υπευθυνότητα και προσοχή. Εάν εμφιλοχωρήσουν πλημμέλειες, αυτό συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της πράξης από την πρυτανική αρχή.
  4. Ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας.
  5. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών λειτουργών και υπαλλήλων του Ιδρύματος εξαιτίας παράνομων πράξεων ή παραλείψεών τους ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα ή ελαφρότητα. Η στάση του καθενός μας στα όργανα του Πανεπιστημίου μας είναι γνωστή και δημόσια. Ό,τι σήμερα κτίζουμε ως ακαδημαϊκή παράδοση συνιστά το εχέγγυό μας για το μέλλον. Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε ένα Πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε, με μεγάλη προσπάθεια, για να προσφέρει στην επιστημονική πρωτοπορία, στις τέχνες, στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και κυρίως στους ανθρώπους του.

 

- Advertisement -

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Μοιραστείτε την είδηση