Ο Ράσμουνσεν της DG REGIO στην Κοζάνη στα τέλη του Ιανουαρίου

1 Min Read

Ο Κάρστεν Ράσμουνσεν, επικεφαλής του Τμήματος Ελλάδας Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, θα βρεθεί στα τέλη του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα το τριήμερο 24,25 και 26, στη Δυτική Μακεδονία.

Η παρουσία του κ. Ράσμουνσεν συνδέεται με τη διεξαγωγή της δεύτερης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη επιτροπή παρακολούθησης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβρη, εγκρίνοντας, μεταξύ άλλων, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για 11 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 161,5 εκατ. ευρώ, στις Προτεραιότητες του Προγράμματος:

Ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας (40,8 εκατ. ευρώ)

Δίκαιη εργασιακή μετάβαση (88,2 εκατ. ευρώ)

Τεχνική βοήθεια (32,5 εκατ. ευρώ)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Πρόεδρος της είναι ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Την Επιτροπή συνθέτουν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης από τα αρμόδια υπουργεία, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς κλπ.

Μοιραστείτε την είδηση