Ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε συμφωνία με την εταιρεία KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ

6 Min Read

Προς όλους του συναδέλφους και τα μέλη στις «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δυτικής Μακεδονίας»

Ο σύνδεσμος επενδυτών φωτοβολταικών Δυτικής Μακεδονίας εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταικών σταθμών  με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  μέσω Ενεργειακών κοινοτήτων, αξιοποιώντας τον ηλεκτρικού χώρο, τις υποδομές  και τα ισχυρά δίκτυα που διαθέτει η περιοχή .

Ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να αναπτυχθούν Φ/Β σταθμοί συνολικής ισχύος 100 MW.

Ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν πλέον έξι (6) ενεργειακές κοινότητες στις οποίες από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετέχουν πλέον  πάνω από 500 μέλη στην συντριπτική τους πλειοψηφία κάτοικοι της Δυτικής, Μακεδονίας καλύπτοντας ένα ποσό ίδιας συμμετοχής άνω των 12.000.000€.

Ο σύνδεσμος μας διαπιστώνοντας τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί για πολλούς μικροεπενδυτές λόγο του κορεσμού των δικτύων Μέσης Τάσης (Μ/Τ) και της τεράστιας κινητοποίησης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών για την κάλυψη των δικτύων υψηλής και υπερυψηλής τασης, κινήθηκε στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των κατάλληλων εκτάσεων με σκοπό την συγκέντρωση όλων των έργων που προγραμματίζει στην ίδια περιοχή και τη σύνδεση τους, στην υψηλή τάση με την κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού που είναι και η μοναδική διέξοδος για σύνδεση μιας και τα δίκτυα Μέσης Τάσης πλέον δεν διαθέτουν χωρητικότητα.

Ταυτόχρονα διερεύνησε και τη δυνατότητα σύνδεσης σε νέους υποσταθμούς που ήδη προγραμματίζονται και κατασκευάζονται από μεγάλες εταιρείες σε μια λογική την οποία από την σταθερά  διατυμπανίζουμε και λέει ότι, οφείλει η κάθε μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή να  διαθέτει ένα ποσοστό του ηλεκτρικού χώρου και της χωρητικότητας του Υποσταθμού  που κατασκευάζει υπέρ ενεργειακών κοινοτήτων για την Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ΟΤΑ,ΤΟΕΒ, ΔΕΥΑ αλλά άλλων στις οποίες συμμετέχουν κάτοικοι της περιοχής για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

Στα πλαίσια αυτά πριν λίγο καιρό υπεγράφει συμφωνία του Συνδέσμου μας με τις εταιρείες «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και  «SKGRENERGY Α.Ε.» μέσω της οποίας οι δυο εταιρείες προτίθενται να διαθέσουν τον  περίσσιο  χώρο  που διαθέτουν  στον χώρο εγκατάστασης των Φ/Β ,προκειμένου Ενεργειακές Κοινότητες που θα συστήσει ο Σύνδεσμος  να εγκαταστήσουν τα Έργα τους καθώς και να επιτρέψουν στις εν λόγω  Κοινότητες να διασυνδέσουν τα έργα τους στους Υ/Σ που θα κατασκευάσουν..

Σήμερα είμαστε στη ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε μια νέα συμφωνία που πετυχαμε με την εταιρεία KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ. μέσω της οποίας ξεπερνάμε μια σειρά εμπόδια στη πορεία για την υλοποίηση του μεγάλου έργου των 100MW μέσα από τις «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που ίδρυσε ο σύνδεσμο μας.

Με τη νέα συμφωνία η εταιρεία KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ διαθέτει στις έξι (6) Ενεργειακές κοινότητες που έχει συστήσει ο σύνδεσμός μας, χωρητικότητα 100MW σε ήδη αδειοδοτημενο ιδιωτικό Υποσταθμό της, για τη σύνδεση των ΦΒ πάρκων. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει όλες τις τεχνικές μελέτες των Ενεργειακών μας κοινοτήτων  για την υποβολή των φακέλων αδειοδότησης και λήψης οριστικών προσφορών σύνδεσης από τον  ΑΔΜΗΕ. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την διαμεσολάβηση με μεγάλο τραπεζικό οίκο του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση των έργων.

Με τη συμφωνία αυτή κάνουμε ένα σημαντικό άλμα προς την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων μας ξεπερνώντας δυσκολίες που ενδεχομένως θα έθεταν εν αμφιβόλω ,τη δυνατότητα  υλοποίησης του εν λόγο εγχειρήματος.

Επ ευκαιρίας και μιας και το νερό μπαίνει στ αυλάκι λίγα Οικονομικά στοιχειά για τη συμβολή του εν λόγο έργου στην τοπική οικονομία

Συνολικός προϋπολογισμός 60.000.000€

Ύψος έργων που θα υλοποιηθούν από τοπικές επιχειρήσεις: 25.000.000€

Πάνω από 1000 άτομα προβλέπεται να εργαστούν κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου (1 χρόνο περίπου)

Μετά τη υλοποίηση δημιουργούνται τουλάχιστον 200 μόνιμες θέσεις εργασίας

Και για 500 και πλέον μέλη από την τοπική κοινωνία  θα εξασφαλίζεται εισόδημα κατ Μ.Ο. 20.000€ ετησίως και συνολικά περίπου 10.000.000€ ετησίως, το οποίο θα μένει και θα καταναλώνεται στην περιοχή ενισχύοντας πραγματικά και όχι εικονικά το τοπικό ΑΕΠ.

Συνάδελφοι

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου μας για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος “ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” αλλά και όλων των άλλων επενδυτικών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους μικροεπενδυτές κατοίκους ως μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σταθερό εισόδημα για χιλιάδες κατοίκους που θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο παραμονής των νέων στον τόπο τους και τη δραστηριοποίηση τους στη συνέχεια και σε άλλους πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος τηλ. 6942445160
  2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος Α Αντιπρόεδρος τηλ. 6978776056
  3. Ασλανίδης Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος τηλ. 6937199253
  4. Ζυγούρης Φώτης Γεν. Γραμματέας τηλ. 6976994024
  5. Πασχαλίδης Κων/νος Ταμίας τηλ. 6946330261

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταικων Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ Δυτ Μακεδονίας)

Θεσσαλονίκης 17-50132 Κοζάνη

EMAIL: [email protected]

 

Μοιραστείτε την είδηση