O Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων δηλώνει την αντίθεσή του στην ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας

7 Min Read

Με ανακοίνωση του ο Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων δηλώνει την αντίθεσή του στην ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

- Advertisement -

Την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 24/3/2021 έγινε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις Α.Π.Ε.

Το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων θα ήθελε να κάνει γνωστά τα εξής:

Από την περσινή αρδευτική περίοδο είχαμε στείλει έγγραφο στην Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Σδούκου, το οποίο κοινοποιήσαμε: στον κ. Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη, στους βουλευτές του νομού και στο Δήμαρχο Σερβίων, και στο οποίο δηλώναμε τα εξής:

«Κυρία Σδούκου, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στην περιοχή στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης, παρατηρείται το επικίνδυνο φαινόμενο μέσα στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου, έκτασης περίπου 30.000 στρεμμάτων, κάποιοι να ξεκινούν εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων. Ύστερα από οχλήσεις μας στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης για το πως μπορούν κάποιοι να προχωρούν σε τέτοιες κατασκευές, ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη διάταξης στον νόμο 4178 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 174/08-08-2013 σελ. 4178, όπου αναφέρονται τα εξής: “11.α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω”.

Επειδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο επιτείνεται αν λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο της περιοχής ότι κάποιοι προσφέρουν ενοίκιο για αγροτεμάχια εντός του αρδευτικού με τιμές που αγγίζουν τα 200Ευρώ!, αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει αγροτική γη προς καλλιέργεια.

Παρακαλούμε για ενέργειές σας ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα για να μη γίνουμε μάρτυρες καταστροφής για ακόμη μια φορά της περιοχής» .

Επειδή επί του προβλήματος δεν υπήρξε καμία εξέλιξη, αποστείλαμε νέα επιστολή στον κ. Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη, όπου αναφέραμε τα εξής:

«Κύριε Γενικέ, επανερχόμενοι στο υπ’ αριθμ 113/ 17-7-2020 έγγραφό μας το οποίο αποστείλαμε στην κ. Σδούκου και κοινοποιήσαμε και σε σας, παρατηρούμε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα νεότερο για την πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση της κατασκευής Φ/Β σταθμών μέσα στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου. Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες της περιοχής ξενοικιάζουν τα χωράφια τους από παραγωγούς της περιοχής και τα νοικιάζουν σε εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν Φ/Β σταθμούς.

Κύριε Γενικέ, η πολιτεία έχει επενδύσει στην περιοχή κατασκευάζοντας πριν χρόνια το αρδευτικό δίκτυο, το δικό μας αλλά και όλα τα αρδευτικά δίκτυα ανά την επικράτεια με στόχο τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με αποτέλεσμα την αύξηση του πενιχρού γεωργικού εισοδήματος. Αν «χαθεί» η γεωργική γη, σαν αποτέλεσμα αυτών των «έξυπνων» επενδύσεων, τι θα παράγει η Ελληνική γη από τα καλύτερα χωράφια της; Ενέργεια;

Τι θα συμβεί στην αγροτική παραγωγή;

Παρακαλούμε δώστε τη δέουσα προσοχή στο πρόβλημα για να μη φτάσουμε στο σημείο να εγκαταλειφτεί η ελληνική ύπαιθρος και από τους τελευταίους εναπομείναντες κατοίκους της, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα μας».

Η περιφέρεια έστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ, στο οποίο αναφερόταν τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με την ΥΑ (ΦΕΚ3149/Β/30-07-2020) στο άρθρο 2 ορίζεται το μέγιστο όριο της συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος <1 MW, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η Περιφέρεια μας γίνεται καθημερινά δέκτης έντονων διαμαρτυριών από τους ΤΟΕΒ της περιοχής, που μας αναφέρουν ότι πολλοί ιδιοκτήτες γης λύουν τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν με τους παραγωγούς, για να εκμισθώσουν τις εκτάσεις τους σε εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών.

Μετά τα ανωτέρω προτείνουμε:

Ι) Την τροποποίηση του άρθρου 2 τηςΥΑ(ΦΕΚ3149/Β/30-07-2020) στην κατεύθυνση να εξαιρούνται οι περιοχές των ΤΟΕΒ, όπου έχουν δημιουργηθεί συλλογικά αρδευτικά δίκτυα και έχει επενδυθεί υψηλή δημόσια δαπάνη για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, καθώς κινδυνεύει η βιωσιμότητα τους από την κατάληψη της γης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

ΙΙ) Να επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στις εκτάσεις αυτές μόνο για ιδία χρήση των ΤΟΕΒ, για την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων και μελλοντική επέκταση σε NETmetering. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.»

Έκτοτε έχουμε στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα εκ νέου στους βουλευτές του νομού, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα, στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων και στο τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, αλλά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη επί του θέματος.

Η πολιτεία επένδυσε εκατομμύρια στην κατασκευή των αρδευτικών δικτύων με στόχο να αυξηθεί το γεωργικό εισόδημα.

Αφορμή λοιπόν και του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων δηλώνει την αντίθεσή του στην ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέπεται η κατασκευή ΑΠΕ εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, παρά μόνο σε περιπτώσεις που οι ίδιοι οι Οργανισμοί θελήσουν, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και αξιοποιώντας το NetMetering.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως η κατασκευή να γίνεται σε τεμάχια που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν.

Μοιραστείτε την είδηση