Όχι κατά πλειοψηφία στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο Μπούρινο από το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

4 Min Read

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βοΐου στην συνεδρίαση της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου να ανακαλέσει την απόφαση θετικής γνωμοδότησης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εγκατάσταση επένδυσης παραγωγής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο στο όρος Μπούρινος.

Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση της Επιτροπής Αγώνα κατά της εγκατάστασης αιολικών στο Μπούρινο, ώστε να τεθεί η απόφαση υπόψη του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως των περιβαλλοντικών όρων του, στη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου 2016.

Εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα, το λόγο πήρε ο κ. Μπούρτσος Αθανάσιος, ο οποίος μετέφερε την αγωνία και την ανησυχία των κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής της Σιάτιστας και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αρνητικά επί του θέματος, τονίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή του Μπούρινου η βιομηχανοποίησή του, και κυρίως για την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Ένα επιπλέον, θέμα που τέθηκε από την Επιτροπή είναι το γεγονός ότι η περιοχή της Σιάτιστας υδροδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Μπούρινο και οποιαδήποτε παρέμβαση θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Ο Μπούρινος αποτελεί στολίδι για την το Βόιο, φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και προσελκύει το ενδιαφέρον επιστημόνων και επισκεπτών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Η εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει την υποχρέωση να προστατέψει αυτόν τον φυσικό πλούτο με κάθε τρόπο και να συμβάλλει στην ανάδειξή του στο ευρύ κοινό. Για το λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναλειτουργία του ΚΠΕ Σιάτιστας το οποίο κατά τη λειτουργία του συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη και προστασία της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του Μπούρινου, στην προσέλκυση επισκεπτών, μαθητών και επιστημόνων στη περιοχή και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκειας συζήτησης του θέματος, το λόγο πήραν μέλη της Επιτροπής αγώνα, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Σιάτιστας κ. Δίκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρνητική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου αναφέρει: «Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο όρος Μπούρινος, προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATUPA 2000. Η αριθμ. 133/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου για θετική γνωμοδότηση εγκατάστασης αιολικών πάρκων υπό τη διαλυτική αίρεση, ήταν εσφαλμένη διότι σε περίπτωση υλοποίησης των έργων θα καταστραφεί η προστατευόμενη από το δίκτυο NATURA περιοχή , από την οποία υδροδοτείται η πόλη της Σιάτιστας και γιατί κατά τη λήψη της παραπάνω απόφασης δεν υπήρχε κανένας εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος από την περιοχή της Σιάτιστας, στην πλειοψηφία της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, για να εκφράσει την άρνηση του λαού της Σιάτιστας για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.

Ενέργειες εγκατάστασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, θα έχουν ως συνέπεια την πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών στο ευαίσθητο από οικολογικής πλευράς περιβάλλον του Μπούρινου. Ελλοχεύει δε, ο κίνδυνος της απώλειας των χαρακτηριστικών εκείνων που κατατάσσουν την περιοχή στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Η διατήρηση των αξιών και των χαρακτηριστικών της περιοχής, μας δίνει την δυνατότητα σχεδιασμού μιας πιο ήπιας ανάπτυξης της περιοχής, προσδοκώντας οφέλη από την αύξηση της επισημότητας (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός κτλ).

Η περιοχή είναι προτεινόμενη για ένταξη στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, και θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην επικοινωνιακή εκστρατεία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Σιάτιστας, το οποίο ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει».

Ο Δήμαρχος Βοΐου ζήτησε την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης που αφορούσε την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο Μπούρινο και κάλεσε το σώμα να καταψηφίσει το θέμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρνητική ήταν και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Μοιραστείτε την είδηση