«Όχι» του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημα της Τροχαίας Κοζάνης για αλλαγή προτεραιότητας στις οδούς Προύσης και Σμύρνης

3 Min Read

Πρόκειται για την είσοδο στον κυκλικό κόμβο πριν την Φιλίππου

Απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το αίτημα του Τμήματος Τροχαίας για αλλαγή προτεραιότητας των οδών Σμύρνης κι Προύσης, σημείο που έχουν προκληθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα με υλικές, ευτυχώς, ζημιές. Το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει επικινδυνότητα δεδομένου ότι προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που ανεβαίνουν την οδό Σμύρνης και τα οχήματα που έρχονται από την Προύσης πρέπει να ακινητοποιούνται λόγω του σήματος στοπ που υπάρχει και της εισόδου στον κυκλικό κόμβο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή τους στις 14 Φεβρουαρίου, ακολούθησε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος της Τροχαίας για τους εξής λόγους:

  • Η υπάρχουσα σήμανση συμφωνεί με τις διατάξεις του ΚΟΚ που αναφέρουν ότι:

“Στις άνευ σημάνσεως διασταυρώσεις η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών”. Έτσι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει η πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2) που βρίσκεται επί τις οδού Προύσης δεν θα υπάρξει αιφνίδια αλλαγή στην προτεραιότητα των οδών και πρόκληση ατυχημάτων .

  • Η οδός Σμύρνης έχει σαφώς πιο αυξημένο φόρτο οχημάτων από την οδό Προύσης, καθώς τα περισσότερα οχήματα που διέρχονται από τον κόμβο “Κρόκου” με κατεύθυνση προς το κέντρο της Κοζάνης διέρχονται από αυτήν. Άλλωστε στη συμβολή των οδών Σμύρνης, 11ης Οκτωβρίου & Γκέρτσου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.
  • Η ορατότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Σμύρνης είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Προύσης λόγω της γωνίας κλίσης συμβολής των οδών, του τρόπου που είναι σχεδιασμένος ο κόμβος και την ύπαρξη της οικοδομής. Επιπρόσθετα η κλίση της οδού Σμύρνης σε σχέση με της οδού Προύσης είναι μεγαλύτερη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Νούλα Τουμπουλίδου καταψήφισε την εισήγηση της υπηρεσίας, συμφωνώντας με την πρόταση του τμήματος της Τροχαίας με τη σημείωση ότι θ επανεκτιμηθεί η αλλαγή προτεραιότητας ένα χρόνο μετά. Με την κ. Τουμπουλίδου συμφώνησε ο Σάββας Αλεξανδρίδης. Την πρόταση της υπηρεσίας υπερψήφισαν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση της Τροχαίας. Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και απέρριψε το αίτημα της αρμόδιας αρχής για την κυκλοφορία και την κίνηση των οχημάτων, της Τροχαίας Κοζάνης.

 

Κατερίνα Κοζιάκη

 

Μοιραστείτε την είδηση