Όχημα Ειδικού Σκοπού για την μεταβίβαση εκτάσεων της ΔΕΗ κατά την απολιγνιτοποίηση-Τέσσρεις κατηγορίες κινήτρων για επενδύσεις

3 Min Read

Φόρμουλα για την ανάληψη του δυσβάστακτου κόστους αποκατάστασης με το κλείσιμο των ορυχείων από τη ΔΕΗ εν όψει της απολιγνιτοποίησης αναζητάει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς είναι αδύνατον να το σηκώσει η επιχείρηση.
Η λύση που σύμφωνα με πληροφορίες προσανατολίζονται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης είναι να κρατήσει η ΔΕΗ τις εκτάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και άλλων μορφών ΑΠΕ όπως βιομάζα και οι υπόλοιπες να μεταβιβαστούν σε όχημα ειδικού σκοπού που θα συστήσει το δημόσιο, προς αξιοποίηση.
Ένα δεύτερο ζήτημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για την υλοποίηση του σχεδίου μετάβασης των λιγντικών περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης στην μεταλιγνιτική εποχή είναι η χρηματοδότησή του μετά την μείωση των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης από τα 32,5 δις. ευρώ στα 10 δις. ευρώ.
Η Ελλάδα προσδοκούσε να πάρει 2,4 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια απολιγνιτοποίησης στη Δ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη τα οποία πλέον θα συρρικνωθούν δραματικά . Αυτό σημαίνει πως το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει άλλες πηγές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ κ.α γεγονός που καθιστά το εγχείρημα τεχνικά δυσκολότερο.

Το υπουργείο σχεδιάζει πάντως ένα πλέγμα κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές που θα αντικαταστήσουν την οικονομική δραστηριότητα που περιστρέφεται σήμερα γύρω από το λιγνίτη.

- Advertisement -

Τα κίνητρα που σχεδιάζεται να δοθούν διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Αδειοδοτικά: θα καθοριστεί χρονικό όριο έκδοσης των αδειών, το κόστος έκδοσης των οποίων θα μειωθεί ή και θα μηδενιστεί. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ειδικός φορέας που θα παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών από την πλευρά της διοίκησης και θα παρεμβαίνει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

2. Εργασιακά – ασφαλιστικά: μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, χρηματοδοτική κάλυψη του μισθολογικού κόστους, προγράμματα κατάρτισης και πρόωρης συνταξιοδότησης.

3. Φορολογικά: Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μείωση φορολογικών συντελεστών, ευελιξία στην καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για κεφαλαιακές δαπάνες έρευνας, ενεργειακής απόδοσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος

4 Χρηματοδοτικά: επιχορηγήσεις για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Δάνεια με ευνοϊκούς όρους, όπως μειωμένο επιτόκιο, περίοδο χάριτος, μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. Πιστώσεις με εγγύηση του δημοσίου, χωρίς εξασφαλίσεις.

www.worldeenrgynews.gr

Μοιραστείτε την είδηση