Οδηγίες για την επανέναρξη των σχολικών μονάδων

3 Min Read

Εκδόθηκαν και στάλθηκαν στα σχολεία οι οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, εν όψει του ανοίγματος των σχολείων. Για την καλύτερη προετοιμασία, την ενημέρωση και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων, αλλά και την υποβολή τυχόν ερωτημάτων που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι της Covid-19, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη αύριο, Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, στην οποία θα συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Οι οδηγίες για την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων αφορούν τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες τους και θα είναι ανηρτημένες στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των σχολείων.

Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου, τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων και τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο σχολείο.

Ειδικά παραδείγματα έχουν συνταχθεί για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Τέλος, έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και υλικό για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών (215 2156060).

Επιπλέον, με σχετική εγκύκλιο συγκροτούνται δύο ομάδες, για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

– Σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

– Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης από τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της Δ/νσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Οι ομάδες αυτές θα είναι αρμόδιες να υποδέχονται τα ερωτήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων, να συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα και να τα διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν την παροχή σε καθημερινή βάση προς τις αντίστοιχες ομάδες των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων, αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους (απουσίες μαθητών, ελλείψεις υλικών, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ).

Αθηνά Καστρινάκη

 

Μοιραστείτε την είδηση