Οδικοί Άξονες στη Δυτική Μακεδονία: Συνεχίζεται η πολυγλωσσία και το έλλειμμα Σχεδιασμού! Tου Γιάννη Στρατάκη, Περιφερειακού Συμβούλου

1 Min Read

Αποκαλυπτικοί Διάλογοι στη Συνεδρίαση του Περ. Συμβουλίου 21-9-20 για τους Οδικούς άξονες και την χρηματοδότησή τους με αφορμή τη συζήτηση της μελέτης  του τμήματος Φλώρινα- Χ/Κ Βίγλας!

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ανέδειξε για άλλη μία φορά τις καθυστερήσεις και την ανυπαρξία σοβαρού σχεδιασμού από την Περιφερειακή Αρχή, καθώς και τις στρεβλές προτεραιότητες (Σήραγγα Κλεισούρας) σε σχέση με άλλους σπουδαιότερης  σημασίας Οδικούς Άξονες.

- Advertisement -

Συμπεράσματα:

-Δεν προορίζονται να ενταχθούν  στο ΕΣΠΑ, ενώ θα μπορούσε να γίνει με τη διαδικασία έργων «γέφυρας» ,που θα διασφαλίσει την επιτάχυνση και τη συνολική υλοποίησή τους.

-Επιβεβαιώνεται ότι ο προϋπολογισμός του άξονα για τις οδικές υποδομές εξαντλείται με τη Σήραγγα της Κλεισούρας! Άρα πάει περίπατο και ο Κάθετος Κοζάνη –Φλώρινα-Ευρώπη!

-Η διευκρίνηση που διατυπώνει ο Περ. Σύμβουλος κ. Βόσδου «ότι οι εκπτώσεις του έργου της Σήραγγας θα χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα ,σκοντάφτει σε ισχυρή επιφύλαξη ,αφού το ενδεχόμενο αυτό αποκλείεται λόγω στενότητας χρόνου και λόγω απωλειών του ΕΣΠΑ αλλά και μεταφοράς πιστώσεων   για έργα απολιγνιτοποίησης.

-Και το κυριώτερο επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά, η έλλειψη συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Αρχής!

Στρατάκης Γιάννης  Περ. Σύμβουλος- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑ

Μοιραστείτε την είδηση