Οι απόψεις διίστανται για τον αγωγό ΥΠ προς τη Δυτική Μακεδονία – Τι λένε ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΔΑ στη διαβούλευση για το 10ετές του ΔΕΣΦΑ

5 Min Read

Στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την περίοδο 2021-2030 βρέθηκε ο αγωγός υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, όπως προκύπτει από τα σχόλια των συμμετεχόντων και τα οποία δημοσιεύθηκαν εχθές από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Παρατηρήσεις επί του θέματος έκαναν η ΔΕΠΑ Υποδομών και η ΔΕΔΑ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ Υποδομών υποστηρίζει το προτεινόμενο έργο Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ αποτελεί πρώιμο έργο για να ενταχθεί στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ. Μάλιστα υπογραμμίζει πως θα έπρεπε να συνοδεύεται από σχετική μελέτη κόστους-οφέλους, που να τεκμηριώνει το όφελος των καταναλωτών από την αύξηση του κόστους που θα επιφέρει – και κυρίως αυτών του φυσικού αερίου που θα έχουν και την σχετική επιβάρυνση – υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης για καταγραφή των αλληλεπιδράσεων στην λειτουργία των διασυνδεδεμένων ενεργειακών αγορών (αερίου-ΗΕ-υδρογόνου-τηλεθέρμανσης) και του κόστους χρήσης των αντίστοιχα διασυνδεδεμένων συστημάτων τους.

- Advertisement -

Από την πλευρά της, η ΔΕΔΑ αναφέρει πως η κατασκευή του έργου δημιουργεί νέα δεδομένα για την τροφοδοσία της περιοχής με φυσικό αέριο, γεγονός που απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες από πλευράς Διαχειριστή όσο και μια διαφορετική προσέγγιση (αλλαγή όδευσης του αγωγού). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως η προσθήκη του αγωγού προς Δυτική Μακεδονία, καθώς κι σύντομη ένταξή του στο Σύστημα ΕΣΦΑ (Σεπτέμβριος 2023), δημιουργούν νέα δεδομένα αναφορικά με τον τρόπο τροφοδοσίας της πόλης της Βέροιας, αφού με την κατάλληλη επιλογή όδευσης ο εν λόγω αγωγός δύναται να διέλθει πλησίον της Βέροιας και να αντικαταστήσει τη μέχρι σήμερα σχεδιαζόμενη τροφοδοσία της πόλης με τεχνολογία του συμπιεσμένου φυσικού αερίου, που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την πρώτη περίοδο λειτουργίας των δικτύων διανομής.

«Λόγω των παραπάνω διαπιστώσεων, προτείνουμε τη χάραξη της όδευσης του αγωγού με τρόπο ώστε να διέρχεται από την περιοχή της Βέροιας, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου Σημείου Εξόδου στην περιοχή μεταξύ του Δημοτικού Διαμερίσματος Πατρίδας του Δήμου Βέροιας και της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας», αναφέρει, χαρακτηριστικά σε επιστολή της η ΔΕΔΑ.

Εκτίμηση της ΔΕΔΑ είναι ότι με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούνται επιπρόσθετα και οι γειτνιάζουσες περιοχές (Δημοτικά Διαμερίσματα) της Πατρίδας και του Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας καθώς και οι βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στις παρυφές των περιοχών αυτών, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μέχρι στιγμής υφιστάμενο σχεδιασμό ανάπτυξης δικτύων διανομής της ΔΕΔΑ.

Τέλος, αναφέρει πως η υιοθέτηση των παραπάνω, αφενός περιορίζει στην πρώτη διετία την τροφοδοσία των δικτύων διανομής της Βέροιας με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, αφετέρου προσθέτει νέες καταναλώσεις στο Σημείο Εξόδου. Η προσθήκη των νέων αυτών καταναλώσεων θα μειώσει τη Μεσοσταθμική Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής του ΑΔΜ.

Ποιο είναι το έργο

Το έργο προϋπολογίζεται περί τα 110 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Μάρτιο του 2021. Βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος, η έναρξη λειτουργίας του έργου προσδιορίζεται τον Αύγουστο του 2023 και ένα μήνα μετά, τον Σεπτέμβριο του 2023 η ένταξη στο σύστημα. Για την ώρα το έργο βρίσκεται υπό προκαταρκτική μελέτη.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη ο νέος αγωγός θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα έχει μήκος 130χλμ, τα οποία αφορούν αγωγό 102χλμ με διάμετρο 30’’ και περίπου 29χλμ με διάμετρο 10’’.

Το έργο περιλαμβάνει Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, καθώς και βανοστάσια για την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων της περιοχής.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει σύνδεση με τους Μ/Ρ σταθμούς του Άσπρους και Περδίκκα (προγραμματισμένα έργα σε σημεία εξόδου του ΤΑΡ έως ότου κατασκευαστεί ο αγωγός).

Ένα πρόσθετο όφελος αυτού του αγωγού είναι η σύνδεση του ΕΣΦΑ με μία περιοχή όπου η σχεδιάζεται η παραγωγή υδρογόνου (έργο White Dragon), και κατ’ επέκταση θα εκκινήσει δράσεις για την προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου (αρχικά ως μείγμα με φυσικό αέριο).

Η αγορά της περιοχής δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως. Στο καλύτερο (αλλά ρεαλιστικό) σενάριο δεν θα υπάρξει επίπτωση στη Μέση Χρέωση του ΕΣΦΑ. Στο χαμηλότερο σενάριο, η επίπτωση θα είναι αύξηση κατά 2,46%. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων η επίπτωση αυτή θα μειωθεί σημαντικά.

energypress Μιχάλης Μαστοράκης

Μοιραστείτε την είδηση