Οι έξι άξονες του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης παρουσιάστηκαν στην Κοζάνη

4 Min Read

Η «μερίδα του λέοντος» των πόρων στην Δυτική Μακεδονία

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης παρουσίασε στην Κοζάνη το πρωί της Δευτέρας ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας με πρώτη τη Δυτική Μακεδονία, η οποία παίρνει και την «μερίδα του λέοντος» (63%) των πόρων του προγράμματος.

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε το πρόγραμμα στην συνάντηση που έγινε με τους δημάρχους και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας στο διοικητήριο στη ΖΕΠ. Είπε πως η «στήριξη των επενδύσεων που θα συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά στον οικονομικό μετασχηματισμό αυτών των περιοχών αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, η οποία λαμβάνει υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες καθεμιάς και την ενδυνάμωση των εργαζόμενων τοπικού εργατικού και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού».

Το Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε έχει συνολικά έξι προτεραιότητες οι οποίες είναι:

  • Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (ενίσχυση με 544.120.000,00 ευρώ)

Αφορά στην προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως είναι η ενίσχυση κάθε είδους επιχειρήσεων, ενίσχυση των επιχειρηματικών υποδομών, η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.

  • Ενεργειακή Μετάβαση και Κλιματική Ουδετερότητα (ενίσχυση με 152.713.400,00 ευρώ) 

Αφορά στη στήριξη των επενδύσεων του τομέα της ενέργειας, όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, δημόσιων κτηρίων και επιχειρήσεων, η προώθηση των ΑΠΕ, η ενίσχυση της αυτοοπαραγωγής μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κ.ο.κ.

  • Αναπροσαρμογή των χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ενίσχυση με 46.000.000,00 ευρώ)

Αφορά στη στήριξη των επενδύσεων για την επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών που θα περιέλθουν στην κυριότητα της Μετάβαση ΑΕ, εταιρεία ελληνικού δημοσίου, προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε υποδοχείς νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

  • Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση (ενίσχυση με 226.857.000,00 ευρώ)

Αφορά στις δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εργαζομένων και γενικά του ανθρώπινου δυναμικού των επηρεαζόμενων περιοχών, στην προώθηση της απασχόλησης, στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

  • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας (ενίσχυση με 16.000.000,00 ευρώ)

Αφορά στην συμβολή του Προγράμματος ΔΑΜ στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που προβλέπονται ή ανδ3ικνύονται μέσα από ολοκληρωμένες εδαφικές ή ΄άλλου τύπου στρατηγικές, συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση των επηρεαζόμενων περιοχών και ταυτόχρονα εκφράζουν τα θέλω της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων καθώς σχεδιάζονται κι υλοποιούνται υπό την ευθύνη τους και τέλος

  • Τεχνική βοήθεια (ενίσχυση με 40.998.343,00 ευρώ)

Αφορά σε ενέργειες τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την διαχείριση, την παρακολούθηση, αξιολόγηση, εφαρμογή κι έλεγχο και τέλος την επικοινωνία και προβολή του ΠΔΑΜ. Δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δομών του συστήματος διακυβέρνησης ΔΑΜ και των δικαιούχων για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

 

Τα εδαφικά σχέδια Δίκαιης Μετάβασης εκπονήθηκαν και για τις περιοχές Μεγαλόπολης (391.040.368,00 – 24% της κατανομής) και Νήσων Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Κρήτης 211.682.311,81 – 13% της κατανομής).

 

Όλγα Τουφεγγοπούλου xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση