Οι Φανοί της Κοζάνης «πρωταγωνιστούν» σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

3 Min Read

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η “EcoZani”

Δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη από την DG Regio τα 22 έργα που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «European Urban Initiative-IA». Η συγκεκριμένη πρόσκληση προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών χωρών και κατατέθηκαν συνολικά 112 αιτήσεις από 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προτείνουν καινοτόμες λύσεις για αστικά περιβάλλοντα.

- Advertisement -

Η διαδικασία αξιολόγησης των 112 προτάσεων ήταν ανταγωνιστική και δυο σημαντικοί λόγοι που λήφθηκαν υπόψη είναι η καινοτομία και η δυναμική μεταφοράς των πρότζεκτ και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης με στόχο να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν σταθερές τοπικές εταιρικές σχέσεις.

Οι προτάσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ με 98 εκατομμύρια ευρώ και αυτοί που θα τρέξουν το πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να προτείνουν δημιουργικές και καινοτόμες βιώσιμες λύσεις για το πρασίνισμα των πόλεων, τον βιώσιμο τουρισμό και την αξιοποίηση ταλέντων σε πόλεις που συρρικνώνονται.

Τους επόμενους μήνες, κάθε επιλεγμένο έργο θα έχει μια ειδική ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με την υλοποίησή τους, την πορεία του έργου και τις δράσεις.

Το πρόγραμμα που θα τρέξει από τον Δήμο Κοζάνης και το Clube είναι το «EcoZani» και έχει προϋπολογισμό 4.903.680,00 €.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση «η EcoZani στοχεύει να προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση για την επίτευξη μιας δίκαιης εργασιακής μετάβασης στην Κοζάνη, ενισχύοντας το παραγωγικό κοινωνικό κεφάλαιο της πόλης και διατηρώντας την κοινωνικο-πολιτισμική της ταυτότητα, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και της μετανάστευσης ιδιαίτερα στους νέους. Το έργο θα χρησιμοποιήσει μια δημοφιλή τοπική ετήσια εκδήλωση (τους Φανούς) με ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες ως όχημα. Στόχος είναι η αξιοποίηση και η διατήρηση ταλέντων, ενώ η εκδήλωση μετατρέπεται στο πρώτο καρναβάλι μηδενικών αποβλήτων, μηδενικών εκπομπών. Δύο παραδοσιακές δομές, το UpCycle Creative Reuse Center και το Municipal Circu-Tech Hub, θα δημιουργηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων «3 Z» για το μετονομασμένο Carnival. Το όραμα της EcoZani για την Κοζάνη θα υλοποιηθεί μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, προγραμμάτων κατάρτισης αναβάθμισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: Δήμος Κοζάνης, Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, ΔΙΑΔΥΜΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ίδρυμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας – JOIN4CS,  Impact Hub Labs, CIVINET CY-EL Secretariat NPO; Symbolo GP, Cocoon Modules, ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση