Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Εορδαίας

2 Min Read

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή 9-1-2021, σε ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας (όπως προβλέπει ο ν. 4555/2018 και ο ν. 4623/2019), οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο του Σώματος, όπως επίσης στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για το δεύτερο μισό της θητείας της δημοτικής αρχής.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατόπιν των ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

 

Προεδρείο Δ.Σ.

Πρόεδρος : Ιωάννης Χαρακτσής

Αντιπρόεδρος : Ειρήνη Τσάγια

Γραμματέας : Βασιλική Σολαχίδου

 

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Λόφτσαλης

Δημήτριος Καρακασίδης

Ζαφειρούλα Σεβαστού

Αθηνά Τερζοπούλου-Τζινιέρη

Στέφανος Μπίγγας

Κοκκινίδης Ευστάθιος

 

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναστάσιος Λόφτσαλης

Αναστασία Πράπα

Κοσμάς Σιδηρόπουλος

Ιωάννης Δίκας

Χρύσανθος Ταϊρίδης

Μάρθα Μαυρίδου

 

 

Να σημειωθεί επίσης ότι μετά την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Εορδαίας ανακοίνωσε στο σώμα του Αντιδημάρχους που θα ορίσει με απόφασή του και οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

 

  1. Νικόλαος Φουρκιώτης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Άμισθος).
  2. Κυριάκος Αντωνιάδης: Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού (Άμισθος).
  3. Δημήτριος Ορφανίδης: Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών & Συντονισμού Αιτημάτων / Έργων Κοινοτήτων.
  4. Χρήστος Κεσκερίδης: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου
  5. Μαρία Αντωνιάδου: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων.
  6. Άννα Καΐδου : Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Λαϊκών Αγορών.
  7. Παναγιώτης Κάλφας: Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου & Ανάπτυξης
  8. Δημήτριος Σπόντης: Αντιδήμαρχος Υγείας, Εθελοντισμού & Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Αναπληρωτής Δημάρχου θα οριστεί ο Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

Τέλος ο Δήμαρχος Εορδαίας ανακοίνωσε στο σώμα ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Λόφτσαλης θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Ποιότητας Ζωής,

ο δημοτικός σύμβουλος Κοσμάς Σιδηρόπουλος θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Καρακασίδης θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος για θέματα Κοινοτήτων και ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Τσεχελείδης θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων,  με αρμοδιότητα την περισυλλογή και εν γένει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του Κυνοκομείου.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση