Οι προτάσεις των Δήμων της περιοχής στο πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020»

1 Min Read

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ηςπρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014– 2020» των Π.Ε. Κοζάνης – Π.Ε. Γρεβενών της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
Την Τρίτη 30/06/2020 ολοκληρώθηκε από Δήμους και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών), η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ,  για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.
Συνολικά υποβλήθηκαν 11 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.032.183,88 €. Το ποσό της πρόσκλησης ήταν 430.000,00€ με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να το ξεπερνά σε ποσοστό 240%.

- Advertisement -

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)/ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

 

Μοιραστείτε την είδηση