Οι προτάσεις του Σωματείου Καφετεριών και Καφέ – Ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ερμής»

4 Min Read

Ακολουθούν σε παράθεση οι προτάσεις του Σωματείου Κοζάνης «Ερμής», ανά Υπουργείο: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Μείωση στο 6% του συντελεστή ΦΠΑ σε όλο τον Κλάδο από 1/6/20.
 2. Κατάργηση προκαταβολής φόρου 100% για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
 3. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 4. Μείωση φορολογικών συντελεστών από 24% και 22% στο 20% για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
 5. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ) για την δραστική μείωση των μισθωμάτων κατά 50% τουλάχιστον με ειδικότερες ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην υγειονομική κρίση.
 6. Επιχορήγηση του Κλάδου με ποσοστό 5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και όχι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, για την επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 7. Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού.
 8. Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/20.
 9. Αναστολή μέχρι 31/12/20 των ενήμερων ρυθμίσεων προς την ΑΑΔΕ με την ενσωμάτωση σε αυτήν των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης μέχρι 31/10/20 και έναρξη καταβολής τους ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.
 10. Αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης των 12 ή 24 δόσεων σε 36 δόσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 1. Χαμηλότοκα δάνεια στις επιχειρήσεις του Κλάδου στο 25% του κύκλου εργασιών (έτος αναφοράς 2019) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 80% 7ετούς διάρκειας με 12μηνης περιόδου χάριτος και επιδοτούμενο επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ.
 2. Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας με χρηματοδοτικά εργαλεία για μικροπιστώσεις.
 3. Επέκταση του μέτρου για την επιδότηση των τόκων για τα υφιστάμενα δάνεια για περίοδο 12 μηνών.
 4. Επιταγές. Χαμηλότοκα δάνεια στους εκδότες των επιταγών με δέσμευση στο λογαριασμό όψεως του ποσού για εξόφληση των επιταγών (αποφεύγεται έτσι η διαδικασία ντόμινο και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία).
 5. Ενοίκια. Επιδότηση του ενοικίου κατά 100% κατά την περίοδο που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και μετά την επαναλειτουργία καταβολή του 60% με επιδότηση κατά 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 6. Ένταξη του Κλάδου της εστίασης στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.
 7. Παράταση της λήξης των δανείων για ισόχρονο της περιόδου χάριτος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Πρόβλεψη για την κάλυψη του εισοδήματός των εργαζομένων στο επίπεδο του ονομαστικού τους μισθού μέσω του προγράμματος “SURE”.
 2. Επιδότηση κατά 50% του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων του Κλάδου μέχρι 31/12/20.
 3. Η επιδότηση δεν πρέπει να στερεί από τις επιχειρήσεις την δυνατότητα της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας (πχ από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής).
 4. Αύξηση των δόσεων της πάγια ρύθμισης των 12 δόσεων σε 36 δόσεις.
 5. Το Δώρο Πάσχα να καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SURE”.
 6. Θέσπιση ειδικού καθεστώς απασχόλησης με προγράμματα από τον ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 1. Τέλη καταλήψεως κοινόχρηστων χώρων. Η πρόβλεψη της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου και της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου για την απαλλαγή των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
 2. Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και μέχρι 31/12/20.
 3. Να δοθεί η δυνατότητα από τους ΟΤΑ παραχώρησης επιπλέον χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, λόγω των υγειονομικών υποχρεώσεων στην ανάπτυξή τους, όπου υπάρχει η δυνατότητα και όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης χώρου να γίνει μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων μεγαλύτερη του 50% και έως 100%.
 4. Μείωση κατά 40% των μισθωμάτων εγκαταστάσεων που μισθώνονται από τους ΟΤΑ σε επιχειρήσεις.
 5. Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης που θα δημιουργηθούν μέχρι 31/12/20 (δημοτικά τέλη, τέλη ύδρευσης κτλ) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31/12/20.
 6. Ειδική τιμολογιακή ύδρευσης και τηλεθέρμανσης.

 

Μοιραστείτε την είδηση