Οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

3 Min Read

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, μετά από συνεχείς συνεδριάσεις 18, 19, 20/11/2020 και έχοντας υπόψη την σοβαρότητα του 2ου κύματος  της Πανδημίας της COVID-19, ζητά, γι ακόμη μία φορά, την εξασφάλιση της ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συγκεκριμένα:

- Advertisement -
  • Την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν .Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” καθώς και την άμεση έναρξη της λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Κοζάνης “Μαμάτσειο”. Ως “εύρυθμη λειτουργία” νοείται η άμεση εξασφάλιση των ανθρώπινων και υλικών/τεχνολογικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τον σκοπό αυτό
  • Την ενίσχυση με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και των κατάλληλων υλικών/τεχνολογικών πόρων της Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο της Π.Φ.Υ. σε κάθε σύγχρονο Σύστημα Υγείας καθώς και του κομβικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της Πανδημίας της COVID-19.
  • Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ειδικότητες πρώτης γραμμής στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..
  • Την άμεση έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών για την κάλυψη των θέσεων στο Ε.Σ.Υ., που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του και  μέχρι σήμερα καλύπτονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (επικουρικούς ιατρούς), με πρόσθετη μοριοδότηση των επικουρικών ιατρών που ήδη υπηρετούν.
  • Πρόβλεψη της Πολιτείας για εξεύρεση εφεδρειών σε καίριους τομείς όπως ΕΚΑΒ, ΤΕΠ, Παθολογικές Κλινικές, για κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν από απρόβλεπτες και έκτακτες απουσίες προσωπικού (π.χ. για λόγους ασθενείας).
  • Ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά.
  • Μαζικά και περιοδικά τεστ στους χώρους εργασίας των υγειονομικών, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την Δημόσια Υγεία (ασθενών και λειτουργών υγείας).
  • Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως απαιτείται, χωρίς εκπτώσεις στα επιστημονικά κριτήρια.
  • Εάν και εφόσον, οι δημόσιες δομές υγείας (Ε.Σ.Υ.) πλησιάζουν στο όριο να ξεπεραστούν οι επιχειρησιακές τους δυνατότητές, τότε, η επίταξη ιδιωτικών δομών ή/και ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την επείγουσα ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί αναγκαστικό μονόδρομο. Θα πρέπει να εναρμονίζεται με την Συνταγματική Αρχή  της ίσης αποζημίωσης για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης υπήρξε αρωγός και στην πρώτη γραμμή, από την αρχή της πανδημίας, στηρίζοντας εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναζητώντας πάντοτε τις βέλτιστες λύσεις, έχοντας ως απώτερο σκοπό την διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υγείας, μένοντας σταθερά μακριά από αναχρονιστικές αταβιστικές νοοτροπίες παρακμής.

Για το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας
Χαράλαμπος Τσεβεκίδης Θεανώ Κουτσιμανή

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση