Οικονομικό Επιμελητήριο/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο “Φορολογικός Έλεγχος”

3 Min Read

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 16 Δεκέμβριου 2018 το 25ωρο σεμινάριο με θέμα «Φορολογικός Έλεγχος» που πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με εισηγητές τους κ.κ. Γκίνογλου Εμμανουήλ – Οικονομολόγο, Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Διδάκτωρ Λογιστικής, τον Παπαδημητρίου Χρήστο – Οικονομολόγο, Ορκωτό Ελεγκτή, τον Τζέλλο Γεώργιο – Οικονομολόγο, Επόπτη Ελέγχου στη ΔΟΥ Κοζάνης και τον Γκάτζιαρη Γεώργιο – Οικονομολόγο, Ελεγκτή στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Τους εισηγητές προλόγισε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρακάσης Εμμανουήλ και αναφέρθηκε στη σημασία του σεμιναρίου για την ορθότερη απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Την πρώτη μέρα στην εισήγησή του ο κ. Γκίνογλου παρουσίασε τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λογιστική επιστήμη, ανέλυσε τις διαδικασίες και πρακτικές για την λειτουργία των επιχειρήσεων ώστε να είναι προετοιμασμένοι για λογιστικούς-διαχειριστικούς αλλά και φορολογικούς ελέγχους.

Την δεύτερη μέρα στην εισήγησή του ο κ. Παπαδημητρίου μίλησε για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και ανέπτυξε το αντικείμενο του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγείται από τους Ορκωτούς Λογιστές.

Τις επόμενες τρεις μέρες στην εισήγησή τους ο κ. Τζέλλος και ο κ. Γκάτζιαρης παρουσίασαν διεξοδικά και με παραδείγματα την ισχύουσα νομοθεσία για τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργεί η ΑΑΔΕ. Ειδικότερα α) τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας –νόμος 4174/2013, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης   που σχετίζονται άμεσα με τους φορολογικούς ελέγχους, τη βεβαίωση και καταβολή των μετά από έλεγχο φόρων, τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, την παραγραφή των χρήσεων και τη διαφύλαξη των λογιστικών βιβλίων και φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, τις ενδικοφανείς προσφυγές που μπορούν να ασκήσουν οι φορολογούμενοι, καθώς και θέματα για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής, β) τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος -νόμος 4172/2013, τις σχετικές με την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων, γ) τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. & Κ.Φ.Ε. για τις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης   (έμμεσες τεχνικές ελέγχων – όπως άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών-αξιοποίηση στοιχείων μετά από διοικητική συνδρομή από τρίτες χώρες κλπ) που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα και εντονότερα για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων και δ) την διαδικασία των διενεργούμενων ελέγχων της ακρίβειας των δηλώσεων Φ.Π.Α για την διαπίστωση της ορθής απόδοσης του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε ενότητα οι παρευρισκόμενοι έθεταν ερωτήματα και δινόταν απαντήσεις και διευκρινήσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ορθή συμπλήρωση των λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις.

 

Για το Π.Τ.

Ο Πρόεδρος

Καρακάσης Εμμανουήλ

Μοιραστείτε την είδηση