Ολιστική Προσέγγιση της Βιωσιμότητας (Sustainability)/Αειφορίας στη σχολική μονάδα η πρόταση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης στην Υπουργό Παιδείας

2 Min Read

Η πρόταση για υιοθέτηση της “Ολιστικής Προσέγγισης της Βιωσιμότητας (Sustainability)/Αειφορίας στη σχολική μονάδα” κατατέθηκε στην Υπουργό Παιδείας (2/9/2021).

- Advertisement -

Η Ολιστική Προσέγγιση της Βιωσιμότητας/Αειφορίας στη σχολική μονάδα (whole school approach) αφορά στον συνολικό μετασχηματισμό του σχολείου, με ριζική αλλαγή στην κουλτούρα, τη δομή και τη λειτουργία του σε όλες τις διαστάσεις (παιδαγωγική, κοινωνική/οργανωσιακή, τεχνική/οικονομική), σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Αειφορία.

Όπως επισημαίνεται και στην αφίσα-πόστερ, «Η εκπαίδευση για την αειφορία και η ολοκληρωμένη προσέγγισή της στο σχολείο, αφορά σε ό,τι διδάσκεται και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται, στις σχολικές δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, στις δράσεις που προάγουν τη σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία, στην ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων».

Την εφαρμογή της πρότασης μπορεί κατά κύριο λόγο να την υποστηρίξει το ιδιαίτερα επιτυχημένο (σύμφωνα με πολλαπλές αξιολογήσεις) δίκτυο των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ της χώρας μας (με αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας τους), αλλά κατά περίπτωση και οι υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές (Υπ. Σχ. Δρ., ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ, ΕΚΦΕ κ.ά.).

Η αφίσα-πόστερ, που ακολουθεί, απεικονίζει όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την ολιστική προσέγγιση της Βιωσιμότητας/Αειφορίας στη σχολική μονάδα και δημιουργήθηκε με βάση τα ερευνητικά ευρήματα της Global Εducation Μonitoring Report, 2016, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Planet με τίτλο «Education for people and planet: creating sustainable futures for all», από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2016 (COP 22) στο Μαρακές, Μαρόκο.

Η προσαρμογή της αφίσας στα Ελληνικά έγινε από το ΚΠΕ Καστοριάς.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση