Ολοκλήρωση Εργασιών Συνεδρίου με θέμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών», στο πλαίσιο έναρξης υλοποίησης δράσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης

1 Min Read


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου με θέμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών», που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τη Σχολή Ξένων Γλωσσών και τη Σχολή Ελληνικής Γλώσσας και Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, στις 25-27 Μαΐου 2018 στην Κομοτηνή.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης δράσεων ανάμεσα στα τρία πανεπιστήμια (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης). Μέσω του διεπιστημονικού και διαπανεπιστημιακού διαλόγου που διεξήχθη, διατυπώθηκαν καινοτόμες απόψεις, παρουσιάστηκαν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και υπήρξε αναστοχασμός σε μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα, που σχετίζονται με τη διδασκαλία των Γλωσσών.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση