Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-202

4 Min Read

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, την περασμένη Τρίτη στην Καστοριά.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Γιώργος Κασαπίδης, ανοίγοντας τις εργασίες των δύο Επιτροπών, τόνισε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2023, και πρόσθεσε πως με συστηματική προσπάθεια έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν οι συνθήκες για την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Επίσης, σημείωσε ότι το νέο Πρόγραμμα 2021-2027 έχει ενεργοποιηθεί ήδη και αναπτύσσεται δυναμικά για να καλύψει, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις ανάγκες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό τού οικονομικού μοντέλου τής Περιφέρειας.

Από την επίσκεψη στην επιχείρηση Dioscourides

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Carsten Rasmussen, Επικεφαλής τής Μονάδας Ελλάδας – Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, οι κυρίες Σταματία Παπάκη και Αναστασία Κουσκούνη, Στελέχη τής ίδιας Μονάδας και η κ. Νίκη Ξενίδου, Στέλεχος της Μονάδας Ελλάδας – Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, συμμετείχαν, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι Εθνικών Υπηρεσιών τού ΕΣΠΑ και εμπλεκόμενων Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι Φορέων τής Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 έγινε η παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσης του Προγράμματος και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του. Οι εκπρόσωποι των κεντρικών Αρχών ενημέρωσαν για θέματα αξιολόγησης και για τις διαδικασίες κλεισίματος όλων των Προγραμμάτων τού ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σημαντική ήταν η παρουσίαση τού Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Θεοδουλίδη, ο οποίος, ως εκπρόσωπος ενός από τους σημαντικότερους Δικαιούχους τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, κατέθεσε την εμπειρία του σχετικά με τα έργα που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο με τη συνδρομή τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην Πανεπιστημιούπολη και στην προμήθεια εξοπλισμού για τα εννιά Εργαστήρια Τμημάτων τού Πανεπιστημίου.

Κατά τη συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 έγινε, από τα στελέχη τής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, της εξειδίκευσης των δράσεων, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, καθώς και του σχεδίου αξιολόγησης του Προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των κεντρικών Αρχών ενημέρωσαν για θέματα ενεργοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

 

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη βελτίωση της πορείας του Προγράμματος 2014-2020, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσο και από τους Δικαιούχους και τις Κεντρικές Αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των έργων και το αποτελεσματικό κλείσιμο του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2023.

Από την επίσκεψη στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για τη συνέχιση και παραπέρα ενίσχυση των ενεργειών στήριξης των δικαιούχων και στην περίοδο 2021-2027, καθώς επίσης και η ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

Στο πλαίσιο των Συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών τού Δήμου Καστοριάς που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κοζάνης και στην επιχείρηση Dioscourides IKE που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μοιραστείτε την είδηση