Ολοκληρώθηκε η έκτη συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών του έργου REGIO-MOB στην Κοζάνη

3 Min Read


Η 6η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στον 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη).
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από τους σημαντικότερους φορείς της Περιφέρειας, όπως το Δήμο Κοζάνης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Εγνατία Οδό Α.Ε., τη ΔΕΗ Α.Ε., την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) και τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης.
Η έναρξη της συνάντησης πραγματοποιήθηκε με μία σύντομη παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του έργου REGIO-MOB και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των νέων προτεινόμενων δεικτών για την παρακολούθηση του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας (Σχεδίου Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθησε η παρουσίαση της μεθοδολογίας παρακολούθησης της πορείας του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας μέσω ερωτηματολογίων που θα συμπληρωθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της Περιφέρειας. Σκοπός της συμπλήρωσής τους είναι η εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας των μετρούμενων δεικτών, η αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών, η αξιοποίηση στοιχείων, πληροφοριών και εμπειρίας από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε και άλλων Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο καθώς και η διερεύνηση διαθέσιμων πηγών δεδομένων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν ενεργά θέτοντας ενδιαφέροντα ερωτήματα που αφορούσαν την πιθανή χρηματοδότηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας. Επίσης, τονίσθηκε η αναγκαιότητα σύνταξης μελετών σκοπιμότητας και αναλύσεων κόστους/οφέλους για τις βασικές από τις δράσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα και μετρήσεις, τις προεκτιμήσεις των απαιτήσεων των χρηστών και το πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους φορείς.
* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.interregeurope.eu/regio-mob/

- Advertisement -

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052726, email: [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση