Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας με θέμα: “Διαχείριση Κρίσεων σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας”

2 Min Read

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  η  τελετή λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας με θέμα: “Διαχείριση Κρίσεων σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας”. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Κάτανα.

Στόχος του προγράμματος ήταν  να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα  να αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες αντιμετώπισης των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Κρίσεων που απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ήταν  διάρκειας 60 ωρών.

Οι Θεματικές Ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν :
1. Η διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων
2. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στην περίπτωση διαχείρισης κρίσεων από φυσικές καταστροφές (Κοινός Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας)
3. Η περίπτωση διαχείρισης κρίσεων σε διακρατικό επίπεδο (Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – Διεθνής Διαμεσολάβηση)
4. Ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
5. Ο χώρος της εκπαίδευσης και η πολιτική προστασία
6. Η περίπτωση των κλιματικών συνθηκών ως παράμετρος διαχείρισης κρίσεων στην πολιτική προστασία
7. Η επικοινωνιακή διάσταση της διαχείρισης κρίσεων
8. Η διαχείριση κρίσεων στην πολιτική προστασία
9. Περιπτώσεις προστασίας του αγωγού από φυσικές καταστροφές
10. Επιπτώσεις Τεχνολογικών Καταστροφών (Η παρουσία του αγωγού φυσικού αερίου)
11. α) Γεωλογικός χάρτης στη Δυτική Μακεδονία (Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Μεθοδολογία Προσδιορισμού Αντιμέτρων, Κόστος & Όφελος Επιλεγμένων Πολιτικών)
β) Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων στη Δυτική Μακεδονία
12. Τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης- Ο νέος σχεδιασμός των κτιρίων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση